Incidències

Tractament fitosanitari contra les herbes espontànies

Els dies 28 i 29 de setembre, de 7 a 10 h del matí. 

Tractament fitosanitari contra les males herbes al barri de Sant Narcís

Els dies 7 i 8 de setembre, de 7 a 10 h del matí. 

Tractament fitosanitari contra les males herbes al barri de Sant Narcís

Els propers 4, 5 i 6 de setembre, de 7 a 10 h del matí. 

Consells de prevenció de la vespa asiàtica

Tot i no ser una espècie perillosa per a la salut i el benestar humà, si que ho és per la biodiversitat i l'apicultura, ja que desplaça les vespes autòctones i caça centenars d'abelles diàriament (en època de cria) per alimentar les seves larves.

Avís a professionals (i persones que els/les representen), personal d'administracions públiques i representants d'entitats i associacions

A partir del 15 de novembre, aquest Ajuntament només acceptarà la documentació que es tramiti de forma electrònica procedent dels subjectes definits al punt 2 de l'article 14 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Incidències del bus urbà

Recordeu que trobareu totes les incidències del bus urbà, permanentment actualitzades, al web www.girona.cat/bus.

Avís informatiu sobre la xinxa de la malva (Pyrrhocoris apterus)

L'Ajuntament us informa que la xinxa de la malva no es considera una plaga i no causa danys a les persones ni a la vegetació.

  1 2 3 4 5