Espai

SERVEIS DE L'ESPAI MARFÀ

ACTIVITATS MUSICALS

L’Espai Marfà vol esdevenir un centre de referència en l’àmbit de la música moderna pel que fa al suport a la creació, la formació i les iniciatives del sector musical. El centre disposa de diferents espais equipats per a la pràctica i la creació musical que combina amb diferents accions i recursos en matèria de música moderna, entre ells l’Escola de Música Avançada i So EUMES, i un ampli programa d’activitats de formació adreçat a músics i altres col·lectius.

La programació d’activitats musicals és una iniciativa conjunta de l’Espai Marfà, el Servei d’Informació Juvenil de l’Ajuntament de Girona i la Casa de la Música del Gironès. L’equipament acull també altres activitats realitzades en conveni o en col·laboració amb diferents agents musicals del territori.

Des de l’Espai Marfà es coordinen diversos projectes de difusió musical com són Viu21Música - Dia Internacional de la Música, Intro - Concurs de Música Emergent de Girona; i la iniciativa Girona, Carrers de Música per promoure la presència de música en viu als carrers de la ciutat. També es participa en projectes com la programació Càpsula de l’Auditori de Girona, el 360 Fest -el festival dels grups de música dels alumnes dels instituts de secundària de Girona- i Girona XL – jornades de cultura hip hop.
 

 

  

Programa d'acompanyament artístic de l'Espai Marfà

Convocatòria tancada

L’Espai Marfà, en col·laboració amb la Casa de la Música del Gironès, obre una convocatòria per a seleccionar 2 o 3 grups musicals que formaran part d’un programa d’acompanyament artístic durant el curs 2018-2019.

Un grup de música no sols ha de tenir una bona proposta artística sinó que a més ha de tenir els coneixements per fer-la créixer i participar del seu desenvolupament. Més enllà dels aspectes artístics, hi ha un sector i entorn professional que cal conèixer per tal de desenvolupar una carrera amb èxit. L’acompanyament i la capacitació és necessària tant pels artistes emergents com a per a músics professionals o en vies de professionalització que necessiten revisar esquemes per adaptar-se al funcionament d’un sector en continua evolució.

Els grups seleccionats per la convocatòria 2018 del programa d’acompanyament musical de l’Espai Marfà esdevindran grups residents de l’any, i de comú acord amb tècnics de l’Espai Marfà i la Casa de la Música del Gironès establiran el contingut del programa d’acompanyament que pot incloure diferents accions d’entre les següents:

Residències artístiques. Cessió d’espais i de recursos  

Suport a la producció i direcció musical  

Suport a la producció i direcció de directes   

Suport a la gravació i producció de fonogrames  

Suport a la distribució digital  

Suport a la gravació i producció audiovisual (directe o clip)  

Suport en estratègia de desenvolupament artístic  

Suport en comunicació, gestió de la imatge i màrqueting.  

Suport en recerca de finançament   

Participació als taller i cursos de formació del programa d’activitats musicals de l’Espai Marfà

Cadascuna de les accions comptarà amb l’assessorament de professionals del sector que capacitaran als participants amb eines que ajudaran a millorar la gestió de les seves carreres artístiques. Aquestes accions poden ser úniques i diferenciades per a cadascun dels grups seleccionats o bé compartides.

Es posarà a disposició dels grups seleccionats el recursos disponibles a l’Espai Marfà (bucs d’assaig i sala d’actes) i de la Casa de la Música del Gironès (Sala La Mirona), així com el personal necessari per dur a terme les accions.

Destinataris

Es poden presentar solistes i formacions musicals de qualsevol gènere o estil que presentin projectes originals i/o de creació pròpia. El programa d’acompanyament inclou accions que s’adrecen tant a músics emergents com a músics professionals o en vies de professionalització.

a) Podran optar als ajuts les persones físiques o jurídiques, vinculades a les comarques gironines en el camp de la música, que, d’acord amb aquestes bases, reuneixin els requisits específics. 

b) També hi podran optar les agrupacions de persones físiques que, sense tenir personalitat jurídica, presentin projectes que compleixin amb els requisits exigits en aquestes bases. En aquest cas, caldrà que almenys el 50 % dels membres de l’agrupació acreditin la seva vinculació a les comarques gironines en els mateixos termes que s’indiquen al punt 1 d’aquest apartat. 

c) No podran obtenir la condició de beneficiaris les persones o entitats que es trobin en qualsevol de les situacions previstes a l’article 13 (apartats 2 i 3) de la LGS, ni les agrupacions de persones quan alguna d’elles es trobi en alguna d’aquestes situacions.

Grups que han participat al programa

Grups que han participat al programa

Criteris de valoració

Els projectes presentats es valoraran sobre un total de 50 punts, segons els criteris següents:

L’interès de la proposta presentada pel grup, i es tindrà en compte sobretot l’originalitat, la qualitat i la projecció de les propostes musicals, així com l’impacte d’aquesta ajuda en el desenvolupament i professionalització de la carrera de l’artista. (fins a 25 punts)

Solvència del sol·licitant: tant a nivell curricular com acadèmic (fins a 10 punts)

La relació i interès del projecte per a la ciutat de Girona (fins a 10 punts)

Ús del català. (fins a 5 punts)

Termini d’execució dels projectes

Els sol·licitants hauran de finalitzar les accions acordades en el programa d’acompanyament artístic abans del 30 de juny de 2019.

En cas que el sol·licitant no pugui acomplir les accions acordades en el programa d’acompanyament dins el termini marcat per les bases o per la convocatòria, podrà sol·licitar, abans del 30 de juny de 2019, i de manera justificada, una pròrroga que serà com a màxim fins a 31 de desembre de 2019.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds va ser del 3 al 27 d’abril de 2018.

Documentació a presentar

Formulari de sol·licitud degudament complimentat 

Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del sol·licitant

Documentació que acredita la vinculació de l’artista o el projecte amb les comarques gironines (la documentació requerida en el punt 3 d’aquestes bases).

Currículum i trajectòria professional de l’artista/es o entitat. 

Altra documentació sobre el projecte musical (opcional):

a) Presentació més extensa del grup (currículum i trajectòria de la formació i/o components) o dels projectes a desenvolupar.
b) Exemplar del darrer àlbum publicat.
c) Altres
 

IMPORTANT: Al tràmit d'acceptació, a part d'omplir la sol·licitud d'acceptació, també cal adjuntar com a documents l'annex 1 que s'indica al final de la pàgina: