Espai

SERVEIS DE L'ESPAI MARFÀ

ACTIVITATS MUSICALS

L’Espai Marfà vol esdevenir un centre de referència en l’àmbit de la música moderna pel que fa al suport a la creació, la formació i les iniciatives del sector musical. El centre disposa de diferents espais equipats per a la pràctica i la creació musical que combina amb diferents accions i recursos en matèria de música moderna, entre ells l’Escola de Música Avançada i So EUMES, i un ampli programa d’activitats de formació adreçat a músics i altres col·lectius.

La programació d’activitats musicals és una iniciativa conjunta de l’Espai Marfà, el Servei d’Informació Juvenil de l’Ajuntament de Girona i la Casa de la Música Salt - Girona. L’equipament acull també altres activitats realitzades en conveni o en col·laboració amb diferents agents musicals del territori.

Des de l’Espai Marfà es coordinen diversos projectes de difusió musical com són Viu21Música - Dia Internacional de la Música, Intro - Concurs de Música Emergent de Girona; i la iniciativa Girona, Carrers de Música per promoure la presència de música en viu als carrers de la ciutat. També es participa en projectes com la programació Càpsula de l’Auditori de Girona, el 360 Fest -el festival dels grups de música dels alumnes dels instituts de secundària de Girona- i Girona XL – jornades de cultura hip hop.
 

 

  

Ajudes per a l'enregistrament de maquetes

L'any 2016 el termini de presentació és de l'1 al 30 de novembre.

L’Espai Marfà, en col·laboració amb la Casa de la Música Salt – Girona, obre una convocatòria per concedir fins a 2 ajudes a grups novells per a l’enregistrament de maquetes, amb l’objectiu d’impulsar la creació musical emergent a Girona i el desenvolupament artístic de les formacions musicals vinculades als bucs d’assaig de l’Espai Marfà.

Les ajudes consisteixen en 5 sessions (d’un màxim de 9 hores diàries) per a la producció (preparació, gravació i mescla) d’una maqueta (entre 2 i 4 temes segons cada cas), i sense cost per als grups o artistes.

Les 5 sessions consisteixen en 1 sessió prèvia de preparació, 1 sessió de muntatge i presa de contacte amb l’estudi de gravació, 2 sessions de gravació i 1 sessió de mescla. Aquesta planificació es podrà modificar previ acord entre el grup i l’Espai Marfà.

Es posarà a disposició dels grups seleccionats els recursos disponibles a l’Espai Marfà (estudi de gravació i bucs d’assaig), així com el personal necessari per realitzar el projecte, consistent en un tècnic de so per gestionar tècnicament l’enregistrament, i l’acompanyament d’un productor musical que orienti els grups tant en la vessant artística com tècnica de l’enregistrament.

Objectius:

Les ajudes d’aquesta convocatòria estan destinades a impulsar la creació musical emergent a Girona i el desenvolupament artístic de les formacions musicals vinculades als bucs d’assaig de l’Espai Marfà.

Destinataris: 

Per accedir a les ajudes cal que el solista o els diferents integrants -en cas de grups -siguin usuaris registrats del servei de Bucs d’Assaig de l’Espai Marfà.

Es poden presentar solistes i formacions musicals de qualsevol gènere o estil que presentin projectes originals i de creació pròpia.

La convocatòria s’adreça a artistes novells que encara no tenen una trajectòria o vinculació professional amb la música. Només s’admetran propostes de grups o solistes que no tinguin cap treball publicat, amb excepció dels autoeditats. Tampoc s’admetran propostes d’artistes que tinguin un contracte discogràfic o editorial en vigor.

Criteris de selecció: 

Com a criteri de selecció es valorarà l’interès de la proposta presentada pel grup, i es tindrà en compte sobretot l’originalitat i la qualitat de les propostes musicals, així com el fet que siguin propostes noves i d’artistes novells.

Es prioritzaran aquelles propostes cantades en català.

Es prioritzaran aquelles propostes de solistes i grups que no tinguin cap treball editat.

Es prioritzaran aquelles propostes de solistes i grups residents o amb vinculació a Girona i la seva àrea urbana.

La selecció de propostes serà feta per l’equip tècnic de l’Espai Marfà i del servei de bucs d’assaig.

Calendari: 

TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: de l'1 al 30 de novembre de 2016.

RESOLUCIÓ: a partir del 9 de gener de 2017 es comunicarà la relació de grups seleccionats.

GRAVACIÓ DE MAQUETES: entre el 16 de gener de 2017 i el 20 de maig de 2017, en dates a acordar amb cada grup.

Presentació de sol·licituds:

El termini per a la presentació de sol· licituds per prendre part en la convocatòria s’obre l’1 de novembre de 2016 i es tanca el 30 de novembre de 2016.

La sol·licitud la trobareu al peu d'aquesta pàgina web la qual haureu omplir, imprimir una còpia i presentar-la al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Girona juntament amb el projecte i la resta dels documents que cal presentar.

Juntament amb el formulari de sol·licitud, el sol·licitant haurà de presentar una còpia del projecte impresa i també en format digital al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Girona que es troba a les Oficines d'Informació i atenció Ciutadana (veure adreces i horaris).

Es recomana presentar tota la documentació en format pdf, assegurant-se la compatibilitat entre diferents sistemes operatius, i amb una limitació de 10 Mb.

També es pot enviar la sol·licitud per Internet a través de la Seu electrònica1, pel registre de documents que trobareu a les oficines de correu o per qualsevol dels mitjans previstos per la normativa vigent en matèria de règim jurídic i procediment administratiu de les administracions públiques. En aquests casos, i dins el termini establert en les bases, es comunicarà la data i el lloc de presentació per correu electrònic: espaimarfa@ajgirona.cat

Documentació a presentar:

 Formulari de sol·licitud degudament complimentat  
 Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del sol·licitant
 Documentació que acredita la vinculació amb la ciutat de Girona
 Currículum i trajectòria de la formació i/o components

Altra documentació sobre el projecte musical (opcional):
 Presentació més extensa del projecte musical / maqueta
 Lletres de les cançons
 Dossier de premsa
 Altra documentació o material complementari 

Obligacions dels beneficiaris: 

Els grups seleccionats es comprometran a fer una presentació pública, participant en un concert no remunerat a l'Espai Marfà durant l'any 2017.

Els grups seleccionats autoritzen l'Ajuntament de Girona a fer la comunicació pública de les peces musicals enregistrades en el marc d'aquesta convocatòria.

Els grups seleccionats s'obliguen a posar els logos de l’Ajuntament de Girona, l'Espai Marfà i la Casa de la Música Salt - Girona en cas d'editar els temes gravats.

NOTA:
1Si es vol sol·licitar a través d'Internet cal que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per a empreses. Els certificats electrònics de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) també són vàlids.
El servidor on s'allotja la seu electrònica utilitza un certificat de seguretat de CATCert (https) i es possible que el navegador presenti un avís de seguretat, ja que aquest tipus de certificació no ve instal·lada per defecte (cal que afegiu la seu com a lloc d'excepció).