Marfà

Servei d'Informació Juvenil de l'Espai Marfà

Al Servei d’Informació Juvenil, ubicat a la Biblioteca Salvador Allende, s’hi pot trobar un equip d’informadors i dinamitzadors juvenils que ofereixen orientació, ajuda i informació per donar resposta a totes les inquietuds i propostes dels seus usuaris en relació amb diferents àmbits com la cultura, la formació, el treball o l’habitatge. Concretament, el Servei d’Informació Juvenil de l’Espai Marfà està especialitzat en les manifestacions culturals per als més joves i en l’orientació acadèmica a través del seu Servei de Formació.

Més informació

Servei d'Informació Juvenil de l'Espai Marfà

Al Servei d’Informació Juvenil, ubicat a la Biblioteca Salvador Allende, s’hi pot trobar un equip d’informadors i dinamitzadors juvenils que ofereixen orientació, ajuda i informació per donar resposta a totes les inquietuds i propostes dels seus usuaris en relació amb diferents àmbits com la cultura, la formació, el treball o l’habitatge. Concretament, el Servei d’Informació Juvenil de l’Espai Marfà està especialitzat en les manifestacions culturals per als més joves i en l’orientació acadèmica a través del seu Servei de Formació.

Més informació

Servei de Formació

El Servei de Formació ha estat creat a partir d’una necessitat palpable en la societat actual: augmentar el nivell formatiu dels joves per tenir més oportunitats en un mercat laboral cada vegada més exigent.

El Servei de Formació intervé directament en aquesta necessitat donant suport als joves que tenen dubtes en la tria de l’itinerari formatiu, acompanyant-los en la presa de decisions, orientant-los, dotant-los de recursos i motivant-los per tal que puguin construir el perfil professional més adient per a ells, tenint en compte les seves aptituds, interessos i expectatives.

Això s’aconsegueix mitjançant accions específiques i la vinculació permanent amb el Servei de Treball, amb el qual busquem la millora ocupacional dels joves, aspecte que repercuteix positivament en el seu procés d’emancipació i de formació com a individus, i per tant, en el conjunt de la societat.

Més informació

Servei de Treball

El Servei de Treball pretén incidir en les variables personals, formatives, motivacionals i de recursos que intervenen en la inserció laboral de persones joves a curt i llarg termini. L’objectiu és aprofitar al màxim el potencial que de forma natural hi ha en totes les persones, a més de lluitar contra la greu problemàtica de l’atur juvenil. Mitjançant mecanismes específics i la vinculació permanent amb el servei de formació, es treballa la millora ocupacional dels joves, aspecte que repercuteix positivament en el seu procés d’emancipació i en el conjunt de la societat i l’economia.

Més informació
Servei d'Informació Juvenil de l'Espai Marfà
 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat
  Regidoria delegada de Joventut

 • Adreça:

  C. de Baix, 2
  17006 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 010 261

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  Dimarts, dijous i divendres de 16 a 20 h.
  Juliol i agost tancat.

Veure en el plànol: