Mobilitat i Via Pública

La nova zona verda i la nova zona blava
 

Com circular

Com qualsevol vehicle, la bicicleta està subjecta a diverses normes:

Llei de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovada pel Reial decret 339/1990, de 2 de març.

Reglament general de circulació aprovat pel Reial decret de 1428/2003, de 21 de novembre.

Reglament general de vehicles aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.

En l'àmbit municipal de Girona, la circulació amb bicicleta també està regulada per l'Ordenança municipal de circulació (aprovada per acord del Ple de 08/04/2013 i entrada en vigor el 8/07/2013).  (Visualitzar article 47 de l'OMC).