Mobilitat i Via Pública

Informes de les intensitats mitjanes diàries de trànsit (IMD) a Girona

Informes trimestrals de les intensitats mitjanes diàries de trànsit (IMD) de la xarxa viària actual de la ciutat de Girona.

Situació dels diferents detectors de visió artificial a Girona

Plànol de localització dels detectors que realitzen el control dels vehicles i proporcionen les dades del volum de trànsit (mitjana diària de vehicles, IMD) als carrers de Girona amb més intensitat circulatòria.
 

Plànol de situació dels visors artificials