Mobilitat i Via Pública

 Objectius mobilitat escolar sostenible

 

El projecte School Chance

El projecte School Chance neix de la necessitat de buscar solucions als actuals problemes en les entrades i sortides de les escoles, degut a l’ús abusiu del vehicle que provoca la contaminació de l’aire i la congestió de les zones properes a les escoles.

En aquest sentit, diverses regions d'Europa intercanvien bones pràctiques relatives a la mobilitat independent dels nens per tal de poder modificar polítiques regionals i elaborar plans que lliguin amb l'estratègia d'Europa 2020, que preveu un creixement sostenible, intel·ligent i integrador.

Les bones pràctiques que estan sorgint d’aquest projecte es presenten com a recursos educatius a implantar en els currículums escolars amb l’objectiu d’aconseguir un model de mobilitat més eficient. El propòsit és definir un programa de mobilitat escolar sostenible, segura i accessible per a tots els membres de la comunitat i per a cada etapa educativa.

Els objectius de School Chance es divideixen en quatre àmbits: infraestructures (com han de ser els entorns de les escoles); educació (quines activitats són les més adequades per a cada nivell escolar); comunicació, i promoció (com poden les noves tecnologies ajudar a involucrar les comunitats escolars).