Mobilitat i Via Pública

Projecte europeu School Chance
 

El programa Interreg Europe

El projecte School Chance és cofinançat pel Fons de Desenvolupament Regional Europeu (FEDER) 2014-2020 dins del programa de Cooperació Territorial Europea-Interreg Europe de la Comissió Europea, que, en el marc de la Política Europea de Cohesió i de l’Estratègia Europea 2020, té l’objectiu de promoure un desenvolupament territorial, social i econòmic harmoniós a tota la Unió Europea.

El programa Interreg Europe estimula l’intercanvi d'experiències i de bones pràctiques en quatre àrees de prioritat: 1) recerca i innovació, 2) competitivitat de les petites i mitjanes empreses, 3) economia de baix carboni i 4) medi ambient i eficiència dels recursos, així com la creació d’oportunitats de compartir possibles solucions, per tal d’assegurar que les inversions i els compromisos en polítiques innovadores i eficaces generin impactes integrals i sostenibles tant per a les persones com per l'entorn.

En aquest context, el projecte School Chance s’emmarca en l’objectiu temàtic 4, afavorir una economia de baix carboni a tots els sectors.

Logotip del projecte School Chance

School Chance: el repte de la mobilitat escolar en les polítiques regionals


Durada:
5 anys, 01/01/2017-31/12/2021


Socis del projecte:

- Ajuntament de Girona (ES)
- Ajuntament de Reggio Emilia (IT)
- Investigació de la Mobilitat Austríaca,
  FGM-AMOR (AT)
- Generalitat de Catalunya (ES)
- Ajuntament d’Utrecht (NL)
- Ajuntament de Gdansk (PL)
- Agència Metropolitana de Brasov per al
  Desenvolupament Sostenible (RO)
- Ajuntament de Gävle (SE)


Cofinançat per:
Interreg Europe/ FEDER


Web oficial:
www.interregeurope.eu/schoolchance/