Mobilitat i Via Pública

Projecte europeu School Chance
 

Presentació

Projecte europeu School Chance
El repte de la mobilitat escolar en les polítiques regionals

L’Ajuntament de Girona i la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya treballaran conjuntament en el projecte europeu SCHOOL mobility CHAllenge in regioNal poliCiEs (School Chance), que té com a objectiu principal incorporar la mobilitat autònoma dels escolars a les polítiques regionals dels territoris que hi participen, i definir un programa de mobilitat escolar sostenible, segura i accessible per a tots els membres de la comunitat i per a cada etapa educativa. Es tracta d’un projecte aprovat pel programa Interreg Europe i finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per al període 2014-2020.

Els socis del projecte desenvoluparan una estratègia integral i multidisciplinària per a incloure la mobilitat escolar com un element essencial de les seves polítiques de mobilitat i així augmentar la sostenibilitat en les eleccions i hàbits de mobilitat dels estudiants de casa a l’escola.

A través de la cooperació entre els socis i els membres dels grups d’interès School Chance trobarà noves metodologies per fer eficaç la mobilitat escolar. Es tractarà tant el punt de vista energètic, com la seguretat a les àrees al voltant de les escoles, la contaminació i la congestió de trànsit, per tal d’aconseguir l’objectiu de creixement sostenible de l'estratègia "Europa 2020", que pretén reduir emissions i millorar l’eficàcia energètica.

Logotip del projecte School Chance

School Chance: el repte de la mobilitat escolar en les polítiques regionals


Durada:
5 anys, 01/01/2017-31/12/2021


Socis del projecte:

- Ajuntament de Girona (ES)
- Ajuntament de Reggio Emilia (IT)
- Investigació de la Mobilitat Austríaca,
  FGM-AMOR (AT)
- Generalitat de Catalunya (ES)
- Ajuntament d’Utrecht (NL)
- Ajuntament de Gdansk (PL)
- Agència Metropolitana de Brasov per al
  Desenvolupament Sostenible (RO)
- Ajuntament de Gävle (SE)


Cofinançat per:
Interreg Europe/ FEDER


Web oficial:
www.interregeurope.eu/schoolchance/