Mobilitat i Via Pública

Taula de Mobilitat

La Taula de Mobilitat és un òrgan de consulta i participació ciutadana sectorial en l'àmbit de la mobilitat, amb la finalitat de buscar la col·laboració en aquest àmbit del teixit social de la ciutat.

Les funcions de la Taula de Mobilitat són consultives, d'estudi, proposta i assessorament i està constituïda per 70 institucions, entitats ciutadanes i persones físiques que pels seus coneixements tècnics o per l'índole de la seva activitat es troben afectats per la matèria objecte de la Taula de Mobilitat.

El Reglament té per objecte la regulació del règim d'organització i estructuració operativa dels òrgans de la Taula de Mobilitat, així com l'establiment de la seva composició, les funcions i la realització de les convocatòries de les seves reunions.

La Taula de Mobilitat i el seu reglament varen ser aprovats definitivament en el Ple de 23 de desembre de 2011.

SESSIONS PLENÀRIES DE LA TAULA DE MOBILITAT

Calendari i ordres del dia de les sessions de la Taula de Mobilitat.
 

 DATA  LLOC  TEMES DE L'ORDRE DEL DIA
13/02/2019 Sala Miquel Diumé


Ordre del dia

Presentació dels temes tractats

 1. Aprovació si escau de l’acta anterior.
 2. Informació sobre el projecte School Chance d’intercanvi de bones pràctiques en mobilitat escolar sostenible. Implantació del Traffic snake game i Coordinador de mobilitat a l’escola Pla de Girona.
 3. Situació actual de la regulació dels vehicles de mobilitat personal.
 4. Estat d’execució de camins escolars. Presentació del projecte millora entorn escolar – carril bicicleta escola Dr Masmitjà.
 5. Ampliació pla de seguretat viària: estudi ampliació en punts d’atropellaments.
 6. Lliurament de l’estat d’execució del Pla de Mobilitat Urbana i del Pla d’Accessibilitat.
 7. Precs i preguntes.
19/03/2018 Centre Cívic Ter


Ordre del dia

Presentació dels temes tractats

Acta de la sessió plenària

 1. Presentació d’una proposta de realització de transport interurbà per part de la Generalitat de Catalunya referent a la L9: Salt – Sant Narcís – Campus UdG Montilivi.
 2. Proposta de modificació de la Ordenança municipal de circulació.
 3. Estat d’execució del Pla de Mobilitat Urbana i del Pla d’Accessibilitat.
 4. Propostes de millora de la puntualitat de les línies de transport públic urbà de TMG.
 5. Carril bici sector Est.
 6. Noves estacions de Girocleta previstes per l’any 2018 (Sant Ponç i Pont Major).
 7. Prova pilot pel Consell d’Infants per a la implantació d’una activitat educativa identificada al projecte School Chance.
 8. Implantació de la zona verda al sector Figuerola.
 9. Petició de la Federació d’Associacions de Veïns referent a la realització d’un estudi per barri per la implantació de noves zones verdes d’aparcament. 
16/03/2017 Centre Cívic Ter
 1. Campanya Comparteix la Ciutat
 2. Vehicles de Mobilitat Personal

Acta de la sessió plenària

26/04/2016 Sala Miquel Diumé
 1. Estat d’execució del Pla de Mobilitat Urbana

Acta de la sessió plenària

02/11/2015 Edifici Policia municipal
 1. Explicació de la prova pilot que ha dut a terme l'Ajuntament de Girona mitjançant la col·locació de sensors en places d'estacionament cèntriques de zona blava i càrrega i descàrrega (On Aparco)
 2. Explicació dels propers projectes d'ampliació de la xarxa ciclable
 3. Nou títol de transport públic urbà BUS 25
 4. Presentació de candidatura a projecte per portar a terme la distribució urbana de mercaderies amb bicicletes elèctriques
 5. Estat d'execució del Pla de Mobilitat Urbana

Acta de la sessió plenària

30/09/2014 Centre Cívic Ter
 1. Proposta de modificació i/o adaptació de la Línia 11
 2. Donar compte de l'’execució de les actuacions previstes al Pla de Mobilitat Urbana de l'’any 2014
 3. Exposició de les al·legacions presentades al Pla de Mobilitat Urbana.

Acta de la sessió plenària

06/05/2014 Edifici Policia municipal
 1. Propostes d’actuació del Pla de Mobilitat Urbana

Acta de la sessió plenària

23-01-2014 Centre Cívic Pont Major
 1. Exposició de l’estudi previ dels trams de carril bici de la ciutat de Girona
 2. Debat sobre la proposta de millora o canvi de la Línia 11 presentada per CCOO

Acta de la sessió plenària

16-09-2013 Centre Cívic Pont Major
 1. Debat sobre les propostes d’actuació del Pla de mobilitat urbana de Girona

Acta de la sessió plenària

02-07-2013 Centre Cívic Ter
 1. Debat sobre les línies estratègiques del Pla de mobilitat urbana

Acta de la sessió plenària

22-04-2013 Centre Cívic Ter
 1. Presentació de la Memòria del Pla de mobilitat urbana

Acta de la sessió plenària

19-03-2013 Centre Cívic Ter
 1. Presentació del Pla local de seguretat viària de Girona 2. Modificació de l’Ordenança municipal de circulació

Acta de la sessió plenària

12-12-2012 Espai Marfà
 1. Presentació del projecte de redacció del Pla de mobilitat urbana de Girona

Acta de la sessió plenària

24-10-2012 Centre Cívic Ter
 1. Presentació del projecte de revisió i actualització del “Pla d’Accessibilitat per la supressió de barreres arquitectòniques en l’àmbit de la via pública de la ciutat de Girona de l’any 1998”: objectius, fases, contingut i criteris

Acta de la sessió plenària

03-07-2012 Centre Cívic Sant Narcís
 1. Pla de mobilitat urbana
 2. Pla d’accessibilitat
 3. Projecte de carril bici al pont de la Barca
 4. Projecte de revisió dels reductors de velocitat
 5. Plataforma de gestió de controls de vehicles mitjançant lectura de matrícules
 6. Prova pilot de nova regulació P de motocicletes

Acta de la sessió plenària

26-01-2012 Edifici Policia Municipal
 1. Presentació dels membres de la Taula
 2. Exposició de projectes

 

Notícies

Presenten dos bones pràctiques impulsades per l'Escola Pla de Girona, en el marc del projecte School Chance
15/02/2019  |  Es varen presentar en el marc de la sessió ordinària del Ple de la Taula de Mobilitat del 13 de febrer.
Girona posa en marxa el carril bici per connectar l'avinguda de Ramon Folch amb l'hospital Josep Trueta
22/08/2014  |  L'actuació, que suposa la creació d'un eix pedalable d'una longitud total d'1'14 km, està inclosa en les accions per a aquest any del Pla de mobilitat urbana.
Un gran eix de carril bici unirà els barris de Pont Major i Sant Narcís
23/01/2014  |  El Pla de Mobilitat Urbana de Girona preveu aprofitar la infraestructura actual de l'espai de sota del viaducte del tren convencional per connectar amb bicicleta el nord i el sud de la ciutat.
Línies estratègiques del Pla de Mobilitat Urbana debatudes a la Taula de Mobilitat
05/07/2013  |  S'ha celebrat la setena reunió de la Taula, en la qual hi participen tots els sectors implicats en la mobilitat de la ciutat
Entitats i Ajuntament treballen per millorar l'Ordenança Municipal de Circulació
26/03/2013  |  Adaptar a les noves tecnologies la regulació d'estacionament d'horari limitat i garantir les places reservades per a persones amb disminució són algunes de les modificacions que l'Ajuntament de Girona ha consensuat amb les entitats presents a l'última Taula de Mobilitat.
Segona Taula de Mobilitat
04/07/2012  |  L'alcalde va presidir la segona Taula de Mobilitat juntament amb el regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà.
L'Ajuntament de Girona convoca la primera Taula de Mobilitat
26/01/2012  |  La reunió celebrada avui dóna compliment a una proposta que figura al Pla de Govern i que el Ple municipal va aprovar en una moció.