Mobilitat i Via Pública

Circulació pel Barri Vell

 

Tràmit de sol·licitud per circular al Barri Vell

Permís especial que autoritza circular amb vehicles pel Barri Vell de Girona per la plaça del Vi.

OBSERVACIONS: Si el vehicle no va a nom de la persona interessada, aquesta haurà de presentar la pòlissa de l’assegurança en la qual haurà de constar com a persona conductora habitual, si el vehicle és d’un familiar, o un escrit de l’empresa on s’especifiqui que té el vehicle assignat per al seu ús, si el vehicle és propietat d’una empresa.

SERVEI DE MOBILITAT
Plaça del Vi, 1, 3a planta
tel. 972 419 002 - fax 972 419 016 17004 Girona
HORARI: De 8 a 15 h 
DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS
ORDENANCES i REGLAMENTS
Per efectuar qualsevol suggeriment:
www.girona.cat/avisos