Mobilitat i Via Pública

La nova zona verda i la nova zona blava
 

Contacte

L’Ajuntament de Girona assumeix la gestió del servei. 
TELÈFON: 972 426 748
A/e: areablavaiverda@ajgirona.cat
HORARI D'ATENCIÓ AL CLIENT: de dilluns a divendres laborables de 9.30 a 13 h i de 16 a 20 h.