Mobilitat i Via Pública

Zones de càrrega i descàrrega

QUE són les zones de càrrega i descàrrega: Les zones de càrrega i descàrrega són espais per a que vehicles autoritzats per fer transport de mercaderies facin aquestes operacions. Estan indicades amb una senyal específica.
 

TEMPS màxim d’estacionament: El temps màxim d’estacionament permès és de trenta minuts, no prorrogable.
 

QUI pot utilitzar-les? Vehicles autoritzats per fer transport de mercaderies, de vehicles comercials o d'indústries, que compleixin els requisits del document adjunt i visualment identificats que carreguin o descarreguin mercaderies relacionades amb la seva activitat. Aquests vehicles hauran de lluir en lloc visible el rellotge horari lliurat per l’Ajuntament en què es reflecteixi l'hora que s'ha començat a ocupar la zona reservada.
 

COM puc demanar un rellotge? Es demana al Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Girona (plaça del Vi, 1, 3a planta). Portant la documentació necessària el rellotge es lliura al mateix moment. El rellotge és gratuït. En cas de pèrdua cal abonar les taxes corresponents.
 

HORARIS de les zones de càrrega i de carrega:

L’horari general de la ciutat és de dilluns a divendres feiners de 8.00 a 19.00 h.

Hi ha zones on aquest horari està restringit:

 1. Barri Vell: de les 7.00 a les 12.00 h. Excepte:
  Argenteria i rambla de la LLibertat que l’horari és fins a les 11.00 h.
  Plaça Catalunya i plaça Sant Feliu: de 7.00 a 13.30 hores i de 16.30 a 19.00 hores
   
 2. Barri del Mercadal i la plaça Independència: de les 7.00 a les 11.00 h.
   
 3. Tram del carrer Joan Maragall entre la plaça Pompeu Fabra i l’avinguda Jaume I: de les 8.00 a les 12.00 h.

Aquí, pots consultar tots els carrers de Girona amb circulació restringida.
 

QUE HAIG DE FER si no puc descarregar en aquests llocs o horaris? Hauràs de sol·licitar una autorització al Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Girona. De manera excepcional i degudament justificat, s’expedeixen autoritzacions per fer càrregues i descàrregues sempre que estigui justificades i que siguin compatibles amb els diferents usos de la Ciutat. Aquests permisos estan subjectes a taxes municipals.

Si tens qualsevol dubte podeu trucar al 972 419 002 o utilitzar la Bústia d’avisos de l’Ajuntament.