Notícies i comunicats

26/01/2013

L'Ajuntament de Girona presenta un pressupost de 98 milions amb fort contingut social

S'incrementa un 9,25% la partida de l'Àrea de Serveis a les Persones per donar suport a les persones i les famílies i un 9,88% el pressupost de l'Àrea de Promoció i Ocupació.

El Pla de Govern 2011 – 2015 de l’Ajuntament de Girona fixa com a objectiu bàsic “Superar la crisi, la nostra prioritat”. Per aquest motiu l’equip de govern municipal presenta un pressupost de 98.534.233,99 euros per aquest any 2013 amb un fort contingut social. Els principals eixos motors d’aquests nous pressupostos són d’una banda, donar suport a les famílies i les persones que actualment ho estant passant malament degut al context tan complex i difícil, i d’altra banda, enfortir el teixit econòmic i comercial fomentant polítiques actives de reactivació de l’ocupació i lluita contra l’atur. Per aquest motiu l’Àrea de Serveis a les Persones, encarregada d’assegurar i enfortir la cohesió social, ha incrementat la partida un 9,25% i l’Àrea de Promoció i Ocupació, un 9,88%.

Respecte les regidories, que es troben dins les cinc Àrees de l’Ajuntament de Girona, han tingut també un fort increment aquelles directament vinculades en la generació de polítiques enfocades a sortir de la crisi. En aquest sentit, la regidoria d’Ocupació i Empresa incrementa un 20,6%, la regidoria de Serveis Socials incrementa un 15,04%, Turisme i Comerç un 12,8%, Joventut un 12,65% i finalment la regidoria de Cultura també incrementa un 10,95% (suma de capítols 2 i 4).

Els pressupostos mantenen la línia de compromís electoral de l’actual govern, ja que s’han aconseguit disminuir les despeses de personal (cap. 1) i les despeses corrents (cap. 2). És important ressaltar doncs, el gran esforç de contenció de la despesa corrent que es destina en gran part a activitat directa i també a subvencions (cap. 4 de transferències corrents). Cal recordar també que en la despesa corrent l’esforç de reducció és major, perquè cal tenir en compte que aquest 2013 s’ha d’imputar a tot l’any l’augment de l’iva.

En l’apartat d’ingressos es redueix la pressió fiscal directa de l’Ajuntament de Girona sobre la ciutadania, aplicant la congelació d’impostos i incrementant les bonificacions de les taxes fiscals que ja s’havien previst en l’aprovació de les ordenances fiscals.

Finalment és important destacar l’esforç d’inversió realitzat per l’Ajuntament, que augmenta l’import de l’any 2012 en 135.000 €, amb un total d’inversió previst de 5.840.699 euros. Per segon any consecutiu s’ha aconseguit que tot l’estalvi generat en despesa corrent es destini a la inversió, que enguany anirà, en gran part, als diferents barris per tal d’enfortir la cohesió territorial. (adjuntem el quadre d’inversions per aquest 2013).

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)