Notícies i comunicats

24/05/2013

Memòria de Residus de l'any 2012

Aquest any 2012 la generació de residus per càpita ha estat de 1,11 kg per habitant i dia.

En la memòria es recull les dades de la producció de residus, recollida selectiva, altres residus, valoració econòmica i altres serveis.

Els residus recollits pel conjunt dels servei municipals ha disminuït un 4,79% en comparació amb el 2011.

S’han recollit de forma selectiva el 32,14% dels residus generats, que representa 1,66 punts menys que l’any passat.

Un any més continua la reducció de la generació residus per habitant i dia.

Aquest any 2012 la generació de residus per càpita ha estat de 1,11 kg per habitant i dia.

 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)