Notícies i comunicats

06/03/2018

Sol·licituds per posar atraccions de fira i parades al Parc de la Devesa amb motiu de les Fires de Sant Narcís 2018

Les pròrrogues es podran sol·licitar fins al 30 d'abril i les adjudicacions d'espais no prorrogats, vacants i parcel·les de novetat infantil es podran sol·licitar del 14 al 27 de maig.

L'Ajuntament de Girona ha aprovat les bases es regulen les condicions que regiran l'adjudicació de la pròrroga de les autoritzacions d'ús privatiu per a la instal·lació de parades i atraccions de fira al Parc municipal de la Devesa atorgades amb motiu de Fires del 2017 per a les Fires del 2018 i l'adjudicació de les autoritzacions d'ús privatiu dels espais vacants i de novetat infantil per a la instal·lació de parades i atraccions de fira al parc municipal de la Devesa durant les Fires de Sant Narcís 2018.

Podeu trobar tota la informació del tràmit, les bases, el plànol d'ubicació de les atraccions i les dades de contacte al següent enllaç:

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)