Notícies i comunicats

23/09/2014

L'Ajuntament de Girona aposta per fomentar l'educació digital

S'ha editat una guia d'orientació per a les famílies i s'ha treballat en una proposta per unificar la normativa als centres educatius pel que fa als telèfons mòbils, entre altres accions

Font: Ajuntament de Girona

Amb la voluntat de sensibilitzar famílies, alumnes i docents sobre la necessitat de fer un bon ús de les noves tecnologies de la informació, l’Ajuntament de Girona ha impulsat una sèrie d’accions per fomentar l’educació digital. La proposta d’accions ha sorgit de la comissió transversal de ciutat, creada des de fa mesos per tractar aspectes relacionats amb aquesta temàtica i de la qual en formen part diferents serveis municipals (com Educació, Salut, la Policia Municipal, Serveis Socials o Joventut) i no municipals (com els Mossos d’Esquadra o els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya).

La tinenta d’alcalde i regidora d’Educació i Esports, Isabel Muradàs, ha explicat les diferents accions que es portaran a terme i ha remarcat que “les eines TIC són un molt bon recurs per a l’educació, però s’ha de posar èmfasi en el bon ús i en les conseqüències del mal ús d’aquestes eines”. En aquest sentit, ha volgut subratllar que, més enllà de les accions que es portin a terme ara en relació amb el bon ús de les TIC, aquestes recomanacions es poden extrapolar a altres camps, ja que “la base que volem que quedi i que volem treballar és la persona, el jove” incidint, sobretot, “en els valors i en l’autoestima”.

Una de les accions que s’ha desenvolupat ha estat l’elaboració de la guia L’educació també és digital. Guia d’orientacions per a famílies sobre l’ús d’Internet i els dispositius mòbils. Aquesta publicació s’estructura en tres grans blocs: “Compartim l’activitat digital”, “Preservem les nostres dades” i “Tinguem seny en l’activitat digital” i inclou un decàleg amb les principals recomanacions i consells sobre cada bloc temàtic. Aquesta guia s’ha editat recentment i s’està presentant a les reunions d’inici de curs amb pares i mares a diversos centres educatius de la ciutat.

Un altre dels eixos que s’ha impulsat a la comissió, a petició del col·lectiu de direccions dels centres de secundària, ha estat l’elaboració d’una proposta unificada de normativa al voltant de l’ús dels telèfons mòbils en els centres educatius de Girona, que properament es valorarà al Consell Escolar Municipal – Consell Municipal d’Educació.

A banda d’aquestes dues accions, s’ha fet un recull exhaustiu dels recursos educatius a la ciutat existents entorn de l’educació digital i se n’han elaborat de nous; es faran tallers de conscienciació sobre el bon ús de les TIC en diferents espais adreçats a joves de la ciutat; es farà una campanya publicitària protagonitzada per joves i adreçada a sensibilitzar la ciutadania al voltant d’aquesta qüestió, i, comptant amb la col·laboració de la FAPAC, s’ha incorporat l’educació digital en el seu pla de formació.

 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)