Notícies i comunicats

30/09/2014

Girona aposta per augmentar l'ocupabilitat de les persones joves amb el programa "Joves per l'Ocupació"

L'Ajuntament ha sol·licitat una subvenció de 361.830 euros per formar professionalment 90 joves en situació d'atur i amb baix nivell educatiu.

Font: Ajuntament de Girona

Augmentar l'ocupabilitat de les persones joves que busquen feina i estimular la formació i l'aprenentatge de joves que han abandonat el sistema educatiu prematurament són els objectius principals del programa “Joves per l’Ocupació”, que ha sol•licitat avui l’Ajuntament de Girona a la Generalitat de Catalunya per al proper any 2015 i que està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, finançat a càrrec de fons provinents de Pressupostos Generals de l’Estat, i cofinançat pel Fons Social Europeu. En total, s’han sol·licitat 361.830 euros per formar professionalment 90 joves en situació d’atur i amb baix nivell educatiu.

En aquest sentit, i tal com ha descrit la tinenta d’alcalde i regidora d’Ocupació i Empresa, Marta Madrenas, l’Ajuntament ha fet “una important aposta per impulsar els programes de formació en alternança amb el treball” adreçats a joves amb baixa qualificació i/o provinents de situacions de fracàs escolar. L’objectiu d’aquest programa és contribuir a l’adquisició de competències bàsiques i professionals mitjançant un procés que permeti als joves compatibilitzar l’aprenentatge formal de l’ofici amb la pràctica professional en el lloc de treball.

Aquesta serà la tercera edició del programa, mitjançant el qual s’han atès ja un total de 210 joves d’entre 16 i 25 anys, i que ha possibilitat que un 55% dels nois i noies que hi ha participat accedissin a una ocupació.

Enguany, l’Ajuntament de Girona ha volgut potenciar el contacte i la col·laboració amb el sector empresarial, amb l’objectiu de detectar i respondre de millor manera a les necessitats de les empreses en matèria de formació i de capacitació professional dels treballadors. Així doncs, i a fi i efecte de contribuir a la cooperació i coordinació amb els agents i entitats del territori, s’ha signat un conveni de col•laboració amb l’associació de comerciants Girona Centre Eix Comercial i un altre amb l’Associació d’Hostaleria Girona - Radial, per establir en tots dos casos línies de col•laboració en els àmbits de la formació, la selecció professional i la contractació dels perfils laborals relacionats amb els serveis que es puguin derivar de les necessitats de les dues associacions i dels seus establiments associats.

De la mateixa manera, i atès que el programa “Joves per l’Ocupació” incorpora aquest any la possibilitat d’atendre menors de 30 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, també s’ha signat un conveni amb el Clúster Èxit Girona, per potenciar la col·laboració en la integració social de les persones amb discapacitat o malaltia mental i risc d’exclusió social. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)