Notícies i comunicats

01/10/2014

L'Ajuntament de Girona congela els impostos municipals per quart any consecutiu

La tinenta d'alcalde i regidora d'Hisenda i Règim Interior, M. Àngels Planas, ha presentat aquesta tarda les ordenances fiscals per al 2015

Font: Ajuntament de Girona

L’Ajuntament de Girona congelarà els impostos municipals, en el proper exercici, per quart any consecutiu. Així ho ha explicat la tinenta d’alcalde i regidora d’Hisenda i Règim Interior, M. Àngels Planas, aquesta tarda durant la presentació de les ordenances fiscals municipals per al 2015. “En un context de crisi com l’actual, i en un intent d’adequar les ordenances al moment en què ens trobem, apostem per la congelació dels impostos i les taxes, cosa que suposarà un esforç en la contenció de la despesa”, ha explicat M. Àngels Planas.

A banda de la congelació, aquest any també s’ha fet un “esforç per beneficiar els ciutadans amb la introducció de noves bonificacions”, entre les quals cal destacar les bonificacions per a les persones aturades que iniciïn una activitat econòmica o les bonificacions del 90% en la plusvàlua en cas de mort de la parella.

En el primer tipus de bonificacions, per a les persones aturades que comencin una activitat, s’aplicarà una bonificació per la taxa de llicència d’activitats (un 95% si es porta més d’un any a l’atur, un 50% si es porta de sis mesos a un any a l’atur i un 25% si es porta fins a sis mesos a l’atur) i per la taxa de residus, durant els tres primers anys (75% el primer any, 50% el segon any i 25% el tercer any).

El segon tipus de bonificació significa un descompte del 90% de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU) –conegut com a plusvàlua– en els casos de mort del cònjuge, parella de fet o parella estable del causat, si la persona és copropietària d’almenys el 50% de l’habitatge transmès.

A banda d’aquestes dues bonificacions, les ordenances també consideren aplicar una reducció del 50% en la taxa per a la utilització de les piscines municipals per a persones amb discapacitat –també en els abonaments–; una bonificació del 75% de l’impost de vehicles de tracció mecànica per als vehicles elèctrics –fins ara era del 50%–, i l’exempció de l’IVTNU en les dacions en pagament i en les execucions hipotecàries –en el cas de l’habitatge habitual–. En aquest darrer cas, M. Àngels Planas ha destacat que aquest any la normativa ha permès introduir aquesta exempció a les ordenances, ja que fins ara es regulava aquesta bonificació a través de subvencions.

El 2015 s’inclourà la possibilitat de pagar de manera trimestral la taxa de zona verda, donant resposta a una demanda dels veïns i es continuarà aplicant la universalització de la possibilitat de fraccionar l’IBI per a aquelles persones que el tinguin domiciliat, una mesura que aquest 2014, tal com ha assenyalat la regidora, “ha tingut molt bona acollida per part de la ciutadania".

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)