Notícies i comunicats

10/10/2014

Els fets coneguts pels òrgans policials de Girona disminueixen un 4'3% en la comparativa interanual

De setembre del 2013 a agost del 2014 s'han produït 7.639 fets i 890 detencions

Les principals conclusions que s’extreuen de la Junta Local de Seguretat celebrada ahir a Girona indiquen que els fets coneguts a la ciutat han disminuït un 4’3% de setembre del 2013 a agost del 2014 en comparació amb el mateix període de temps dels anys anteriors (setembre 2012 a agost 2013). En dades absolutes, això suposa 7.639 fets coneguts el període 2013-2014 en relació amb els 7.984 del període 2012-2013. En la mateixa línia, s’han produït 890 detencions en aquests darrers mesos, un 16’67% menys que les 1.068 que es van produir entre setembre del 2012 i agost del 2013. La resolució dels casos ha augmentat una mica més d’un punt i se situa en el 32’7% (en el període anterior va ser el 31’6%).

 

Del total de 7.639 fets, un 51’4% corresponen a delictes i un 48’6% a faltes. Els delictes han disminuït un 7’4% respecte el mateix període de l’any passat. Els més nombrosos continuen sent els delictes contra el patrimoni (s’ha passat de 3.357 delictes el període 2012-2013 a 2.918 delictes el període 2013-2014), seguits dels delictes relatius al trànsit (282 aquest període, respecte dels 261 del període passat), els delictes contra les persones (105 aquest període, respecte dels 71 del període passat), els delictes contra l’ordre públic (62 d’aquest període, respecte els 51 del període anterior) i els delictes contra la salut públic (no han variat i es mantenen en 34 en els dos períodes). També cal assenyalar que hi ha un grup nombrós que conté la resta de delictes i que en el període actual agrupa 523 fets, davant dels 464 del període anterior.

 

Pel que fa a les faltes, aquestes han disminuït un 0’8% de setembre de 2013 a agost del 2014 en relació amb el mateix període de l’any anterior. Tal com passava amb els delictes, les faltes contra el patrimoni són les més nombroses (3.174 en el període 2013-2014, respecte de 3.166 en el període 2012-2013), seguides per les faltes contra les persones (275 en el període 2013-2014, respecte de les 312 del període anterior), les faltes contra l’ordre públic (28 en el període actual, respecte de les 36 del període anterior) i les faltes contra els interessos generals (15 en el període actual, respecte de les 9 del període anterior). Hi ha un darrer bloc de faltes diverses en el qual es mantenen les xifres del període anterior: 223.

 

La Junta Local de Seguretat és l’òrgan competent per establir les formes i els procediments de col·laboració entre els membres de les forces i els cossos de seguretat en l’àmbit del municipi.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)