Notícies i comunicats

18/06/2018

L'Ajuntament de Girona present en un simposi sobre documents digitals a Jerusalem

Lluís-Esteve Casellas exposarà l'estudi de cas de Girona en el marc del projecte InterPARES Trust.

L’Associació d’Arxivers Israelians organitza el Simposi internacional Working with Digital Records: Studies in Archival Theory and Practice el proper dimarts 19 de juny, sota els auspicis dels projecte i InterPARES Trust. El simposi se celebrarà a la ciutat de Jerusalem, al Conference Hall del Van Leer Institute, i a més de la participació catalana per part de l’Ajuntament de Girona, comptarà amb professionals de Bèlgica, Canadà, Croàcia, Estats Units Israel, Itàlia, Regne Unit i República Sud-africana. L’objectiu es presentar les darreres recerques i experiències entorn de la preservació de l’autenticitat dels documents digitals, l’ús de blockchain, la contractació de serveis al Núvol, confiança en els projectes Open data i metadades, entre altres. La intervenció de Lluís-Esteve Casellas se centrarà en les recomanacions per a l’elaboració de polítiques que garanteixin l’autenticitat i confiança en l’ús de serveis electrònics entre administracions públiques. Aquesta presentació forma part de les conclusions de l’estudi de cas de l’Ajuntament de Girona en el marc del projecte InterPARES Trust. L’estudi ha avaluat els procediments i les traçabilitat de diversos serveis electrònics utilitzats per l’Ajuntament i prestats per l’Estat, la Generalitat de Catalunya, el Consorci AOC i la Diputació de Girona, així com la seva possible incidència en les relacions amb la ciutadania.

Així mateix, i a continuació del Simposi els dies 20 I 21 de juny tindrà lloc la reunió del Europe TEAM del projecte InterPARES Trust. El projecte, liderat per la University of British Columbia, de Vancouver (Canadà) amb una durada de cinc anys (2013-2018), té com a objectiu definir models de bones pràctiques a partir dels quals es pugui gestionar la informació al Núvol Informàtic de forma segura, fiable i precisa, de manera que la deslocalització de servidors informàtics no afecti la seguretat jurídica de les administracions públiques ni de les organitzacions privades, però tampoc la privacitat de les dades personals de la ciutadania. Per tant, analitza tant sistemes corporatius de gestió de la informació com la incidència de les xarxes socials i els mitjans de comunicació telemàtica entre les persones. A InterPARES Trust hi col·laboren entorn de 200 investigadors d'arreu del món i gestiona més d'un centenar de projectes i estudis. L'Ajuntament de Girona és l'única institució catalana i de l'Estat que hi participa, mitjançant l'Arxiu Municipal de Girona.  

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)