Notícies i comunicats

05/06/2015

Accès mòbil a la ciutat

Girona in; més que una App, més que una plataforma

L’Ajuntament de Girona, un cop iniciada la posada en marxa, ara ja fa més de 3 anys de la primera versió de l’aplicació per a telèfons mòbils intel·ligents “Girona In” en l’àmbit de la promoció econòmica, turística i comercial de la ciutat, i donada la tendència del mercat a considerar els nous canals d’informació que ofereixen els aparells electrònics mòbils per a consultes d’agenda, restaurants, hotels, establiments comercials, etc, s’ha cregut oportú ampliar en funcionalitats, serveis i disseny per tal convertir-se en una plataforma mòbil + integradora.

Girona in; més que una App, més que una plataforma:
Multiplataforma social 3.0

Objectius clar i definits:
- Innovació com a un nou eix d'unió de totes les activitats de la ciutat
Dotar d'una visió integral tots els àmbits i les àrees de la ciutat
- Generar i comunicar serveis de millor qualitat d'una manera més eficient
- Permetre accés bidireccional, àgil i escalable entre ciutadans, visitants, ajuntament i empreses.
- Integració turística com a un ciutadà més, fent-lo partícip de la ciutat
Visió:
- Posicionar la ciutat com a marca referent en el camp de la innovació
- Promocionar econòmicament els serveis de la ciutat i impulsar la comercialització
- Proveïr de forma molt fàcil l'accés a la informació de totes les àrees de la ciutat
- Proveïr d'una guia turística dinàmica i completa per la promoció
- Millorar la Qualitat de vida dels ciutadans i la seva mobilitat
- Elevar els nivells de seguretat , salut personal i col•lectiva.
- Creació d'un canal bidireccional de comunicació i participació ciutadana

Plataforma d'Interacció ciutadana:
- Plataforma de missatgeria Notificacions PUSH, a l’instant.
- Plataforma Comerç i Empreses
- Plataforma Serveis turístics
- Plataforma Smartpoint

Intel·ligència artificial:
- Mòdul Recomenar:
- Anàlisi dels perfils d'usuari i les seves accions amb la finalitat de recomenar punts interessants, promocions, ofertes d'establiments i activitats de l'agenda.
- Dirigit als negocis: Recomanació al perfil d'usuari més receptiu a utilitzar promocions i regals.
Mòdul Comportaments:
- Eina d’anàlisi de moviments dels usuaris per estudiar els seus patrons de comportament
- Creació d'un pla turístic o comercial personalitzat en funció de les preferències o tendències del perfil d'usuari
 Avantatges:
- Experiència d'utilització del sistema millorada
- Millora en la funcionalitat de l'app pels visitants
- Millora del coneixement que el sistema tindrà sobre l'usuari
- Millora de la gestió interna per l'anàlisi de comportaments
- Millora per comerços i negocis a l'hora de llençar promocions i ofertes al segment de població més indicat a partir de la informació estadística dels usuaris

Eines que aporta als negocis/comerços

- Butlletins
- Gestor de continguts
- Estadístiques

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)