Notícies i comunicats

11/06/2015

Tramitació d'abonaments a les Piscines Municipals d'Estiu de la zona esportiva de la Devesa

A partir del divendres 12 de juny es podran començar a tramitar els abonaments d'estiu per les Piscines Municipals de la Devesa.

LLOC: Consergeria de la Zona Esportiva La Devesa
HORARI: de dilluns a diumenge de 10 a 19 h


DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
- Full d’inscripció complimentat
- Fotocòpia del DNI dels majors d’edat (pare, mare, parella)
- Fotocòpia del llibre de família per la inscripció de menors en l’abonament familiar.

Una vegada presentada la documentació, s’entregarà el full de pagament que s’haurà d’ingressar en qualsevol dels caixers automàtics de “la Caixa”.
 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)