Notícies i comunicats

16/06/2015

Campanya "Ciclista a la Vista"

Durant la primera setmana d'inici del dispositiu, la Policia Municipal està fent una acció informativa de conscienciació al usuaris de bicicletes.

En el marc de la campanya “Ciclista a la vista”, la Policia Municipal de Girona va començar ahir un dispositiu, que s’allargarà fins al 31 de juliol, a través del qual es pretén conciliar l‘ús de la bicicleta amb una mobilitat caracteritzada pel civisme, la convivència i el respecte entre els vianants, bicicletes i vehicles motoritzats. L’objectiu principal de la campanya és millorar la fluïdesa i la seguretat de tots els usuaris de les vies públiques.

Durant aquesta primera setmana del dispositiu es farà una difusió més pedagògica per les xarxes socials, els mitjans de comunicació i a peu de carrer, recordant que actituds com circular damunt les voreres, anar en sentit contrari al de la circulació, conduir amb els auriculars o parlant pel mòbil, o no respectar les fases dels semàfors, és molt perillós, comporta risc i evidentment sanció.

En una segona fase d’aquesta campanya es començaran a denunciar les infraccions que suposin un major risc per a les persones, com ara la de circular amb bicicleta per la vorera en zona no autoritzada.

Les bicicletes, encara que comptin amb característiques especials, són vehicles i, per tant, el seu ús esta sotmès a les normes de circulació que garanteixen la seguretat dels vianants, altres ciclistes i la resta d’usuaris de la via pública. Aquestes normes són:

- Llei de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovada pel Reial decret 339/1990, de 2 de març.

- Reglament general de circulació aprovat pel Reial decret de 1428/2003, de 21 de novembre.

- Reglament general de vehicles aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.

En l'àmbit municipal de Girona, la circulació amb bicicleta també està regulada per l'Ordenança municipal de circulació (aprovada per acord del Ple de 08/04/2013 i entrada en vigor el 8/07/2013). (Visualitzar article 47 de l'OMC).

Més informació sobre la bicicleta a Girona a l’enllaç següent:

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)