Notícies i comunicats

18/06/2015

Finançament alternatiu

Girona Emprèn Informa

El 5 de maig passat, personal tècnic del servei Girona Emprèn va assistir al taller de Finançament Alternatiu organitzat per ACCIÓ i adreçat a persones emprenedores.

 
Al llarg del taller es varen poder escoltar les propostes de:
 
 
Cal destacar la presentació de les “Noves formes de finançament alternatiu a la banca”a càrrec de la cap de Finançament Internacional i Alternatiu d’ACCIÓ, Sandra Font.
 
A l’hora de buscar finançament cal tenir en compte que existeixen diferents instruments financers:
 
-       De deute. El que comunament es coneix com a préstecs i crèdits de la banca ordinària, que poden ser a curt, a mitjà o a llarg termini i amb carència o sense, en què el que es valora és la capacitat de retorn (facturació de l’empresa i perspectives d’evolució) i les garanties.
 
-       Els préstecs participatius. Préstecs a llarg termini que es consideren patrimoni comptable. Es configuren a partir d’un tipus interès fix més un de variable en funció dels resultats de l’empresa. Aquests préstecs poden ser convertibles o no convertibles. Els convertibles permeten a l’inversor convertir el diner del préstec en capital entrant a formar part de l’empresa. Els inversors valoren la capacitat de retorn de l’empresa (la facturació i el seu potencial de creixement). Sense garanties. Hi ha més risc per a l’inversor, motiu pel qual sol ser un instrument financer més car que altres opcions.  
 
-       De capital. Inversors participen temporalment en el capital de l’empresa amb l’objectiu de vendre posteriorment aquesta participació i així treure’n un rendiment. Per tant, l’inversor s’incorpora a l’empresa. Normalment a llarg termini i per a projectes amb previsions de creixement importants.
 
Fins fa pocs anys la majoria de les empreses i persones emprenedores s’adreçaven només al sistema bancari tradicional per aconseguir finançament per als seus projectes. La crisi econòmica i la reestructuració del sistema bancari dels darrers anys ha fet variar notablement el nombre i el mapa d’entitats financeres a l’Estat espanyol,  hi havia 16 entitats financeres l’any 2013, una tercera part de les que hi havia l’any 2009.
 
Les dificultats d’accés al crèdit ordinari i el sorgiment de plataformes i alternatives al finançament ordinari està ampliant el ventall de possibilitats a les quals una empresa es pot adreçar. Mentre a altres països emprar fons de finançament no bancari és una normalitat i gaudeix d’un pes més que significatiu, com és el cas de França amb un 50% o els Estats Units amb més d’un 70%, a casa nostra encara queda molt camí per córrer, tot i que cada any mou més i més capacitat d’inversió.
 
Es pot consultar el Catàleg de finançament alternatiu d’ACCIÓ aquí. Al catàleg es poden trobar diferents instruments financers alternatius, per a les diferents fases de l’empresa, i classificats en capital i deute.
 
Alternatives de finançament:
 
-       Per a fases inicials de l’empresa en què se  cerca finançament per a prototips, estudis de mercat, tests o anàlegs.
 
Crowdfunding o finançament col·lectiu. Va sorgir per finançar projectes culturals i socials a partir d’una massa de donacions de petits inversors, sovint a canvi no de capital sinó d’una donació, com per exemple un llibre o la satisfacció d’haver finançat un projecte de recerca mèdica.   
 
Algunes plataformes disponibles: Verkami, Ulele i Seed&Click
 
Equity crowdfunding o finançament col·lectiu d’inversió. En aquest sistema també hi ha una massa d’inversors però aquests financen l’empresa entrant en el capital. Normalment, l’empresa finançada no es relaciona amb tots els inversors sinó amb un d’ells en representació de tots o amb algun intermediari.
 
Algunes plataformes disponibles: Bihoop Ventures, Crowdcube, Funds 4 Science o The Crowd Angel
 
-       Per a empreses que ja han arrancat, facturen, tenen un model de negoci contrastable i són escalables.
 
Business angels o àngels inversors. Un o diversos inversors privats entren en el capital de l’empresa i la financen, en fan un seguiment i intervenen en l’empresa amb l’objectiu de sortir-ne al més aviat possible i treure’n una rendibilitat, d’aquesta sortida.
 
Algunes xarxes d’inversors: ESADEBAN, BCNBA Business Angels, BANC, Keiretsu, Eix Technova o Seedrocket.
 
-       Per a empreses que ja es troben en fase de creixement i expansió.
 
Crowdlending o finançament col·lectiu de préstecs. L’empresa es pot finançar a través de l’obtenció, en aquest cas, d’un préstec amb una massa de petits creditors (parlem de deute i no de capital com eren els exemples anteriors). Les empreses acudeixen a les plataformes de crowdlending, les quals filtren els projectes i gestionen els préstecs.
 
Algunes plataformes de crowdlending: Loan Book, Arboribus o eCrowd Invest
 
Invoice trading o finançament garantit de factures (descompte de factures). L’empresa es pot finançar cedint els drets de cobraments de factures a grups d’inversos a través de plataformes que analitzen la capacitat de cobrament de les factures i la situació financera de l’empresa, entre d’altres.
 
Algunes plataformes d’invoice trading: Finanzarel, Comunitae, Gedesco o Novicap
 
Existeixen diferents entitats, tant públiques com privades, que ofereixen serveis d’assessorament financer i on és possible adreçar-se per demanar informació.
 
Per avaluar la situació econòmica i financera de la vostra empresa, hi ha l’abast aquesta eina d’autodiagnosi en línia.
 
 
Equip Girona Emprèn
#GironaEmprèn   @ocupacio_gi 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)