Notícies i comunicats

19/06/2015

El Museu de la Fotografia de Girona, portada de la revista "Uncommon Culture"

La publicació, patrocinada pel programa eContemplus de la Comissió Europea, difon les principals activitats culturals europees.

Una fotografia del Museu de la Fotografia de Girona (MFGi) serveix per il·lustrar la portada del proper número de la revista Uncommon Culture, que es pot consultar en línia
(http://uncommonculture.org/ojs/index.php) i que s’editarà properament en paper. Es tracta concretament del número 1 (11) del volum 6, dedicat monogràficament a les exposicions virtuals. Aquest número de la revista està vinculat al projecte europeu Athena Plus, en el qual participa activament l’Ajuntament de Girona a través del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP).

A més de la portada, la revista conté l’article “A Virtual Photographic Museum for Archives Masterpieces”, del cap de l’SGDAP, Joan Boadas, i del tècnic David Iglésias, on s’analitza la creació d’aquest museu virtual que contribueix a difondre els fons i col·leccions fotogràfiques que es conserven al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de Girona.

El MFGi (http://www.girona.cat/sgdap/cat/MFGi.php) és un museu virtual, desenvolupat amb la tecnologia Unity, que té com a objectiu promocionar i difondre la fotografia i els professionals vinculats a la ciutat. La voluntat del MFGi és la d'exposar les imatges representatives de la fotografia gironina, dels autors i autores més destacats, dels principals gèneres fotogràfics i de les diferents manifestacions fotogràfiques vinculades a la ciutat.

El museu es concep com un espai per a la difusió, el coneixement i la recerca de la fotografia, centrada principalment en els fons i col·leccions del CRDI. Ha estat desenvolupat amb la mateixa tecnologia 3D que s’aplica en els videojocs. Cal subratllar el caràcter pioner en l’aplicació d’aquesta tecnologia en l’àmbit museístic. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)