Notícies i comunicats

17/05/2013

Us recordem que es poden fer aportacions al nou Pla de Mobilitat Urbana que s'està redactant fins al 25 de maig

Aquells ciutadans i ciutadanes que ho desitgin poden fer aportacions a través de la bústia d'avisos.

Els plans de mobilitat urbana (PMU) són el document bàsic per a configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. Tal i com s’estableix a la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, l’elaboració i l’aprovació dels PMU són obligatòris per als municipis que, d’acord amb la normativa de règim local o el corresponent pla director de mobilitat, hagin de prestar el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers.

Durant un mes, ha esat obert el període de participació ciutadana del Pla de mobilitat urbana (PMU) de Girona. Aquesta és la fase de diagnosi participada, que té com a finalitat obtenir una valoració sobre l’estat actual de la mobilitat a la ciutat i les tendències de futur. Es posaran de manifest els punts forts i febles del sistema de mobilitat de Girona. Aquells ciutadans i ciutadanes que ho desitgin podran donar la seva opinió del sistema de mobilitat actual i formular aquelles mesures que volen que siguin aplicades a la ciutat. Les propostes es podran fer arribar a través de la Bústia d’Avisos de l’Ajuntament de Girona.

La diagnosi participada és la fase que segueix a l’elaboració de la memòria dins del procés de redacció del Pla de mobilitat urbana de Girona, que es va iniciar l’1 d’octubre del 2012. Després d’un període de treball de camp, l’equip redactor del Pla ha elaborat la memòria que recull l’anàlisi territorial i socioeconòmic i l’oferta i la demanda actual del sistema de mobilitat. Aquesta memòria es va presentar aquest dilluns als membres de la Taula de Mobilitat i es pot consultar clicant aquí. La reunió de dilluns va ser la segona sessió que ha fet la Taula de Mobilitat sobre aquest tema. La primera va tenir lloc el 12 de desembre del 2012.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)