Notícies i comunicats

30/09/2013

L'Ajuntament de Girona obre una nova fase de participació ciutadana del Pla de Mobilitat Urbana

Es poden presentar propostes d'actuacions fins al 31 d'octubre.

L’Ajuntament de Girona ha obert una nova fase de participació ciutadana en el marc del Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat. “En aquesta fase, es convida la ciutadania a fer propostes concretes de mesures que creguin que s’haurien d’implantar a la ciutat. Volem convidar tothom a participar-hi ja que l’objectiu final d’aquest pla és la millora de la qualitat de vida de les persones que vénen i que viuen a Girona”, ha explicat el regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà. El termini per presentar propostes s’acaba el 31 d’octubre.

L’1 d’octubre de 2012 es va iniciar la redacció del Pla de Mobilitat Urbana de Girona. El Pla de Mobilitat Urbana és l’instrument essencial per definir un model de mobilitat de la ciutat que encaixi amb la resta d’objectius estratègics de la ciutat i amb els objectius i les directrius en matèria de mobilitat i ambientals de Catalunya. Actualment, un cop superades les fases d’anàlisi i diagnosi, el Pla es troba en l’etapa d’estratègies i d’objectius i d’establiment de mesures.

En una primera fase de participació ciutadana, que es va dur a terme del 23 d’abril al 23 de maig del 2013, es va demanar a la ciutadania que fes aportacions mitjançant el web donant la seva opinió sobre el sistema de mobilitat actual. Es va posar a disposició de la ciutadania la Memòria que recollia l’anàlisi territorial i socioeconòmic i l’oferta i demanda actual del sistema de mobilitat (capítols 1 a 5). D’aquesta informació recollida i de les opinions dels membres de la Taula de Mobilitat, l’equip tècnic redactor ha elaborat la diagnosi de la Mobilitat que es pot consultar en aquest web (capítol 6).

Del recull de les propostes de la ciutadania i dels membres de la Taula de Mobilitat, i tenint en compte els objectius que ha d’assolir el Pla de Mobilitat i les seves línies estratègiques (capítol 7), es redactarà el pla d’acció que comprèn les actuacions en la mobilitat en els propers 6 anys.

Podeu consultar tots els documents al següent enllaç:

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)