Notícies i comunicats

05/10/2018

L'Ajuntament de Girona transformarà un tram del carrer del Riu Freser en un espai només per a vianants

Les actuacions es portaran a terme en la via compresa entre el carrer de Santiago i el carrer de Sant Isidre.

L’Ajuntament de Girona adequarà el tram del carrer del Riu Freser comprès entre els carrers de Santiago i de Sant Isidre per convertir-lo en un espai només per a vianants. L’objectiu de l’actuació és eliminar el vial que actualment separa les dues places existents a banda i banda del carrer per crear una única plaça més gran.

Les actuacions tenen previst la creació d’espais verds i espais de pas i la instal•lació de jocs infantils. S’eliminarà la circulació i l’estacionament de vehicles en l’àmbit de les obres i es milloraran les condicions d’accessibilitat als guals i a les voreres de les cantonades del tram afectat.

“El projecte de reforma d’aquest punt de la ciutat té com a voluntat consolidar un espai central d’ús ciutadà del barri. És una obra important significarà transformar la zona creant un espai lliure per fer-la més amable, més segura i més accessible”, ha remarcat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Tal com ha explicat el regidor d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament, Joan Alcalà, “el maig del 2017 es va posar en marxa una estació de Girocleta en aquest tram on ara s’actuarà pensant ja en la futura plaça. A més, s’acompanyarà la reforma de la urbanització de la plaça amb una modificació en els sentits de circulació del voltant amb l’objectiu de pacificar el trànsit”.

Aquest matí s’ha aprovat inicialment el projecte de reforma de la urbanització del carrer del Riu Freser a la Junta de Govern Local per un import de 134.286,41 euros (IVA exclòs).

Inici de l’expedient per contractar les obres de reforma de la cruïlla de Reggio Emilia amb Riu Cardener

En la mateixa Junta de Govern Local d’avui s’han aprovat iniciar l’expedient per a la contractació de les obres de reforma de la cruïlla dels carrers de Reggio Emilia, que tindrà un import màxim de licitació de 643.335,73 € (IVA exclòs). Podeu consultar més informació sobre aquest projecte al següent enllaç i a http://terra.girona.cat/vu/actuacions_urbanisme/  

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)