Notícies i comunicats

04/04/2018

Accés de les persones amb discapacitats físiques a l'Estadi Municipal de Montilivi

S'han publicat al web tot un seguit de recomanacions de mobilitat dirigides a les persones amb discapacitats físiques que vulguin accedir als partits del Girona FC que es disputin a l'Estadi Municipal de Montilivi.

ESPAI EN GROC RESERVAT MINUSVÀLIDS

Totes les recomanacions de mobilitat per accedir a l'Estadi de Montilivi les podeu trobar al web que va crear l'Ajuntament de Girona per informar a la ciutadania www.girona.cat/gironafc


RECOMANACIONS PER A LES PERSONES AMB DISCAPACITATS FÍSIQUES

Podran estacionar al reservat per discapacitats:

Els vehicles conduits pels titulars de targetes de minusvàlids, en el ben entès que el motiu d’incapacitació suposi una dificultat per caminar – a la zona de seguretat hi ha estacionaments reservats per minusvàlids -.

També podran accedir i estacionar als llocs reservats per a minusvàlids els vehicles que transportin menors discapacitats i persones amb discapacitat mental.

Podran accedir fins la rotonda de Montilivi:

Els vehicles que transportin titulars de targetes de minusvàlids, persones grans amb dificultats de mobilitat, persones, independentment de l’edat, que es desplacin amb crosses per accidents sobrevinguts.

a) Aquests vehicles no podran estacionar dins del perímetre de seguretat. Els/les conductors/es els hauran de deixar a la rotonda, el més a prop possible de l’estadi i sortir amb el vehicle pel C. Mas Barril.

b) A la finalització del partit, podran entrar a recollir els passatgers un cop sigui segura la circulació interior – 20 minuts desprès de la finalització aproximadament -fora de la zona de seguretat.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)