Notícies i comunicats

20/04/2018

L'Ajuntament de Girona crea un decàleg de bones pràctiques turístiques

L'objectiu del document és compatibilitzar al màxim l'activitat turística i la vida ciutadana.

Font: Ajuntament de Girona

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, Glòria Plana Yanes, han presentat aquest matí el decàleg de bones pràctiques turístiques a la ciutat de Girona. El document ha estat consensuat amb l’Associació de Guies de Girona i es repartirà tant a guies com a acompanyants de grups turístics.

El decàleg inclou punts com garantir la circulació i el pas de vianants i vehicles, evitar crear aglomeracions, protegir el patrimoni o evitar els sorolls molestos a la via pública. Les mesures s’inclouen dins d’un pla d’actuacions encaminades a ordenar els grups turístics, a regular l’estacionament dels autocars discrecionals i a descongestionar els espais més turístics potenciant zones alternatives.

“El nostre objectiu és trobar l’equilibri entre veïns i visitants i per això anem implementant de forma progressiva una sèrie de mesures dirigides a aconseguir-ho. Hem constatat amb els veïns del Barri Vell que hi ha dos aspectes que pertorben la seva tranquil·litat: per un costat, la dificultat de pas en zones on hi ha aglomeracions de turistes i, per l’altre, la utilització d’aparells mecànics per elevar el volum del so de les explicacions”, ha comentat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.
Per resoldre aquestes molèsties s’estan estudiant mesures com buscar aparcaments alternatius per als autocars de grups i establir una taxa per als que estacionin a la zona del carrer de Berenguer i Carnicer i el passeig de Canalejas; diversificar els punts d’entrada al Barri Vell (per l’est i l’oest), o mirar si és viable urbanísticament crear alguna mena de carrils de pas al pont de Sant Feliu, ja que és un dels punts amb més densitat de turistes juntament amb el carrer de la Força.

També s’està treballant per modificar l’ordenança de civilitat per regular les conductes dels grups turístics i poder-les sancionar de forma directa i àgil si no compleixen amb el que s’estableix en el decàleg. Aquesta darrera solució es portaria a terme a finals d’any, després del període informatiu de les mesures de bones pràctiques turístiques a la ciutat que començarà ara i s’allargarà fins a la tardor.

Tal com ha explicat la regidora Glòria Plana Yanes, el decàleg s’ha confeccionat amb “l’objectiu de compatibilitzar millor l’activitat turística amb la vida ciutadana”. El document s’ha elaborat en cinc idiomes: català, castellà, anglès, francès i rus, i es distribuirà des del Punt de Benvinguda.

Podeu descarregar-vos el decàleg de bones pràctiques des del següent enllaç.

Potenciar les rutes turístiques alternatives

En paral·lel a la redacció del decàleg de bones pràctiques, es volen potenciar des del consistori els productes turístics que contribueixin a descentralitzar l’oferta al Barri Vell i esponjar els circuits més turístics promocionant rutes de turisme industrial, circuits naturals o fomentat els atractius turístics dels barris.

“Volem és posar en valor el patrimoni de tot tipus que tenen els nostres barris i que val la pena que sigui conegut i divulgat. Els barris tenen trets i patrimoni d’un gran interès i qualitat”, ha subratllat l’alcaldessa. Un altre punt que es vol promocionar i on es volen redirigir les persones que visiten la ciutat és la Muralla de Girona. “Pensem que encara no està prou visualitzada com una icona més de la ciutat i hi apostem com a element patrimonial i pas dels visitants”, ha explicat la regidora.

Des de l’Ajuntament s’ha editat un fullet per donar a conèixer el passat industrial de la ciutat mitjançant una ruta que ressegueix el traçat de la Sèquia Monar, identificant deu punts d’interès que ajuden a entendre i donar visibilitat a aquesta vessant del passat històric de la ciutat.

En la mateixa línia, es vol potenciar també l’oferta natural de l’entorn, mitjançant l’edició d’un fulletó en el que es recopilen onze rutes de natura per la ciutat, disponibles gratuïtament per a l’usuari mitjançant l’app Natura Local. També s’han reeditat els circuits d’orientació Descobrim Girona amb una proposta d’itinerari que s’allunya dels espais més turístics del centre històric, centrant-se en els jardins de la part alta del Barri Vell i apropant-se fins al parc de la Devesa. Properament, es posaran en marxa també nous circuits al parc del Migdia i als boscos de Taialà i de les Ribes del Ter. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)