Notícies i comunicats

22/10/2015

1a Sessió plenària del Consell Municipal d'Educació. Curs 2015-2016

Dimarts 10 de novembre de 2015, a les 19 h, a l'Escola El Bosc de la Pabordia.

Font: Ajuntament de Girona

El Consell Municipal d'Educació celebrarà la seva primera sessió plenària el proper dimarts 10 de novembre, a les 19 h, a l'escola El Bosc de la Pabordia, tot seguint la pauta de celebrar-les en equipaments ciutadans que tinguin vinculació amb l'educació.

En aquesta primera sessió, les comissions exposaran els seus plans de treball per al curs 2015-2016, i la comissió permanent presentarà la Memòria del Consell 2014-2015, entre d'altres. Després de la sessió, la directora de l'escola El Bosc de la Pabordia, la Sra. Anna Nadal, oferirà una visita guiada a l'escola a tots els assistents.

Les sessions plenàries són presidides pel president del Consell, el Sr. Carles Puigdemont, i se'n celebren 3 o 4 al llarg del curs.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)