Notícies i comunicats

25/10/2017

La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Girona una subvenció per finançar projectes per facilitar l'accés a les noves tecnologies

La subvenció s'ha destinat en la compra de pc's, thinclients i monitors per a la renovació del parc informàtic.

La Diputació de Girona ha aprovat i concedit a l’Ajuntament de Girona la subvenció per a ajuntaments de mes de 30.000 habitants de les comarques gironines per finançar projectes per facilitar l’accés a les noves tecnologies per l’any 2017, subvenció que l’Ajuntament destina, tal i com es redacta en les bases reguladores de la citada subvenció, a l’adquisició de hardware i software.

L’import concedit ha estat de 9.000 € que s’ha destinat en la seva totalitat en la compra de pc’s, thinclients i monitors per a la renovació del parc informàtic. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)