Notícies i comunicats

16/03/2017

S'inicien els treballs per confeccionar el mapa socioeconòmic de la ciutat

Es recolliran dades i es faran entrevistes a 2.700 unitats familiars de Girona

Font: Ajuntament de Girona

El mapa socioeconòmic de Girona es confeccionarà a partir d’indicadors descriptius en l’àmbit social i econòmic i d’entrevistes qualitatives a 2.700 unitats familiars de Girona. L’Ajuntament de Girona, a través de la UMAT, farà el tractament dels indicadors i de les dades obtingudes a través de l’enquesta. A posteriori emetrà un informe que destinarà a l’àrea de Drets Socials i Igualtat, que finalitzarà la fase de confecció del mapa socioeconòmic. La primera tinent d’alcalde, Sílvia Paneque, ha afegit que “el mapa socioeconòmic és una eina que vol tenir una importància estratègica a la nostra ciutat amb l’objectiu últim de crear oportunitats d’ocupació i alliberar inversió en recursos destinats a sectors avui vulnerables i destinar-los a millorar els serveis del conjunt de la ciutat”. 

“El mapa socioeconòmic de la ciutat pretén posar especial atenció als reptes laborals i les situacions que requereixen solucions per emergir de l’exclusió social” ha comentat la primera tinenta d’alcaldia i regidora de Drets Socials i Igualtat, Sílvia Paneque. “A través d’indicadors descriptius i de l’enquesta que es realitzarà a 2700 unitats familiars a Girona tindrem una bona fotografia del moment actual i podrem treballar en les actuacions a desenvolupar des de les àrees corresponents” ha afegit el regidor de la UMAT, Manuel Martín. “El treball analític ha de permetre després desenvolupar polítiques amb objectius ben definits per crear oportunitats a treballadors ens sectors econòmics que siguin forts”, ha dit Paneque. 

L’enquesta i recollida de dades, que es realitza a través d’un pla d’ocupació, la faran 14 persones majors de 45 anys que estaven a l’atur i que han rebut formació específica per a desenvolupar aquest treball. Les famílies gironines hauran de respondre una seixantena de preguntes i aportar informació sobre la composició de la unitat familiar, la situació econòmica, la salut, la participació social, l’habitatge i els equipaments de la llar. “Contestar l’enquesta requereix temps i esforç, per això demanem la col·laboració ciutadana” ha dit la regidora, Sílvia Paneque. Aquelles famílies que responguin l’enquesta rebran a canvi dues entrades per gaudir de franc d’activitats culturals de la ciutat. 

Estadísticament l’univers de l’enquesta és d’àmbit municipal però tindrà en compte la proporcionalitat de la densitat de població i de la divisió per sectors que corresponen a les zones d’actuació d’SBAS (Serveis Bàsics d’Assistència). “Aquesta sectorització afavoreix la diagnosi però sobretot les mesures i actuacions posteriors, que esperem poder posar en marxa a inicis del 2018” ha afegit Paneque. Una de cada quatre unitats familiar a Girona és unipersonal, i s’analitzarà específicament aquest fenomen mitjançant 700 enquestes. “El mapa socioeconòmic establirà un panorama nítid de situacions de vulnerabilitat a la ciutat i establirà categories per tipologies diverses, fet que ha de permetre ser més eficients amb els recursos i detectar de manera preventiva on hem d’actuar”, ha dit Paneque. 

“Mitjançant l’Observatori 2.0, la UMAT, ja ha anat actualitzant i treballant els indicadors socials necessaris per a confeccionar la primera part del mapa socioeconòmic” ha dit el regidor Manuel Martín. El mapa socioeconòmic està liderat per la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial (UMAT) tot i que és un encàrrec transversal on intervindran diferents àrees de l’Ajuntament, com el Servei Municipal d’Ocupació, els serveis informàtics i Drets Socials. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)