Notícies i comunicats

21/03/2017

L'Ajuntament de Girona obre la segona convocatòria de subvencions per a les associacions de comerciants de la ciutat

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 31 de març.

Per segon any, l’Ajuntament de Girona ha convocat la línia de subvencions per a les associacions de comerciants amb l’objecte de finançar activitats realitzades per les entitats representatives del sector comercial que tinguin com a objectiu el foment de la dinamització i la promoció del comerç integrat en el teixit urbà de Girona, d’interès econòmic i social general de la ciutat. Les associacions de comerciants que estiguin inscrites al Registre d’Entitats de l'Ajuntament poden acollir-se a aquests ajuts i tenen de termini de presentació fins al 31 de març de 2017. 

El desenvolupament de les polítiques comercials locals requereix de la participació activa del sector comercial i les seves entitats representatives, així com dels agents que actuen en els diferents àmbits del món local, tant públics com privats. En aquest sentit, es constitueixen com a element cabdal en el desenvolupament comercial les actuacions impulsades pel teixit associatiu del sector comercial i, en aquesta línia, esdevé convenient el suport a la creació, el manteniment i la consolidació del teixit associatiu comercial que permeti la implementació de projectes en l’àmbit del comerç urbà. És per això que es considera oportú donar suport a les actuacions promogudes per les entitats representatives del sector comercial del municipi envers el manteniment, consolidació, millora de l’oferta comercial i foment del teixit associatiu i dels serveis prestats a la ciutadania en el marc de les línies generals dissenyades, conjuntament, per l’ens local. 

Els criteris i la puntuació es determinaran a la convocatòria anual i tindran en compte com a mínim el nombre d’associats, els metres lineals que abasta l’àmbit territorial de l’associació, el nombre d’accions proposades en la memòria, la professionalització de l’associació, els serveis que ofereix l’associació als seus associats, la participació activa i involucració en les accions que es realitzen a la ciutat durant tot l’any, la taxa d’atur del barri superior a la mitjana de la ciutat segons l’enquesta d’activitat realitzada per l’Ajuntament, el grau d’adequació de l’actuació sol·licitada a les necessitats comercials del territori que tinguin afinitat amb els plans i actuacions de l’Ajuntament de Girona, el grau d’innovació de l’actuació i el grau percentual de participació econòmica de l’associació amb recursos propis en el finançament del programa d’actuacions de la proposta actual. 

La dotació pressupostària per aquesta convocatòria de subvencions previstes per a accions de dinamització comercial a les associacions de la ciutat per a l’any 2017 és de 36.000 €, igual que en la convocatòria de l’any anterior. L’import màxim de la subvenció per associació és de 20.000 € i es concedirà un màxim d’una subvenció anual per associació. 

Les associacions adjudicatàries de la subvenció en la convocatòria de l’any 2016 varen ser: l’Associació de Comerciants del Carrer del Carme i Vista Alegre, l’Associació de Comerciants de Santa Eugènia de Ter, l’Associació Girona Centre Eix Comercial i l’Associació de Comerciants Zona U. 

La tinenta d’alcaldia i regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes, ha explicat que “el comerç té un paper essencial com a eix vertebrador de la vida social als barris i, en l’actual context econòmic, el sector de serveis és un dels principals motors per reactivar l’economia i l’ocupació”. Així mateix, la regidora ha destacat que “les associacions són decisives per donar impuls i reforçar el model de comerç urbà de proximitat, i amb aquesta convocatòria es vol donar suport a la creació, el manteniment i la consolidació del teixit associatiu comercial de la ciutat amb l’objectiu de contribuir a la seva dinamització i a la millora de la competitivitat”. 

Totes les sol·licituds i documentacions que s’adrecin a l’Ajuntament s’han de realitzar obligatòriament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)