Notícies i comunicats

24/03/2017

A Girona Emprèn parlem de... com calcular el cost i el preu de venda d'un producte o servei?

La sessió ha estat a càrrec de Miquel Pino, economista i mentor d'empresaris.

Girona Emprèn ofereix un espai on els professionals poden exposar un tema, del qual són experts, per tal de compartir el seu coneixement amb persones emprenedores. En aquest cas Miquel Pino, economista i mentor d’empresaris de PIMES ha parlat de com calcular el preu de cost d’un producte o servei. Concretament, ha definit dos mètodes de classificació de costos, segons si són fixes o variables i directes o indirectes. Un cop s’ha escollit el mètode, es classifiquen tots els costos i s’imputen al preu de cost del producte. Finalment s’obté un preu de cost per producte, es pot analitzar la rendibilitat de cadascun d’ells i prendre decisions pel nostre negoci.

Pino ha ensenyat tots aquests conceptes a través de dos exemples pràctics on els assistents han pogut veure quines conseqüències implica escollir un mètode de classificació o l’altre.

La propera formació que es durà a terme a Girona Emprèn serà els dies 4 i 6 d’abril, un curs de 8 hores que tractarà sobre com generar converses efectives i que anirà a càrrec de Joana Frigolé.
 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)