Notícies i comunicats

02/07/2015

Girona és el municipi de Catalunya de més de 50.000 habitants que fa millor la recollida selectiva de residus

L'Agència Catalana de Residus va donar a conèixer ahir les dades estadístiques de residus municipals del 2014 i va guardonar la ciutat en un acte de reconeixement.

Girona ha estat distingida per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per la tasca desenvolupada en la gestió de la recollida de residus municipal. El regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, Carles Ribas, va recollir ahir al vespre els guardons per la ciutat en dues categories: menor generació de fracció resta en municipis de més de 50.001 habitants i millor recollida selectiva neta total de les quatre fraccions ordinàries conjunta en municipis de més de 50.001 habitants.

Enguany, per primer cop, l’ARC organitza un acte per reconèixer la feina feta pels ens locals i guardonaran els que hagin obtingut millors resultats de recollida selectiva. El reconeixement es va fer a partir de les 19 h al Palau Robert de Barcelona i el director de l’ARC, Josep Maria Tost, va lliurar 31 diplomes als ens locals que van obtir els índexs més alts de recollida selectiva durant el 2014 i els que van generar menor fracció resta.

L’ARC va donar a conèixer ahir al matí les Dades Estadístiques de Residus Municipals corresponents a l’any 2014. Girona encapçala el rànquing de la recollida selectiva total en els municipis grans i ha aconseguit una mitjana de 121 kg/habitant. Pel que fa a la fracció resta, Girona encapçala també el rànquing de municipis grans que han generat menys fracció resta amb 121’3 kg/habitant.

Durant aquest any passat, Girona ha aconseguit augmentar més d’un 57% la recollida de la fracció orgànica en relació amb l’any anterior, especialment gràcies a la implantació dels nous contenidors de recollida selectiva arreu de la ciutat.

A més, durant el 2014 es van recollir de manera selectiva el 45% dels residus generats, xifra que representa un increment de la recollida selectiva del 26,6% respecte l'any anterior. Aquest increment es deu a què s'ha augmentat molt el nombre de contenidors de recollida selectiva, amb un apropament dels contenidors de paper i cartró i envasos a pràcticament la totalitat d'àrees d'aportació, i també del nombre de contenidors de vidre. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)