Notícies i comunicats

21/05/2018

Diversitat sexual i de gènere a Girona, una aproximació a la situació de les persones LGTBI a la ciutat

Aquest llibre, publicat per la UdG, és fruit de la recerca del projecte europeu Divercity.

La UdG acaba de publicar un resum del projecte europeu "Divercity" dedicat a Girona i titulat: "Diversitat sexual i de gènere a Girona, una aproximació a la situació de les persones LGTBI a la ciutat". Es tracta de la devolució al territori investigat del resultat de la recerca europea.

Gràcies a aquest projecte (2015-2017), la UdG endegà una recerca sobre com prevenir i combatre la transfòbia en petites i mitjanes ciutats d'Europa. Girona ha estat una de les 6 ciutats mitjanes europees investigades.

La recerca ha consistit en una diagnosi de la situació de les persones LGTB i una anàlisi de les bones pràctiques per combatre la discriminació de les persones LGTB, elaborant propostes d'intervenció per tal de millorar el benestar de les persones LGTB a Girona. Ha recollit experiències personals, col·lectives i organitzatives que es donen a Girona. Cal destacar que les persones LGTB experimenten violència i discriminació en diversos àmbits de la seva vida a causa de la LGTB-fòbia. Una gran quantitat de persones LGTB migren a les ciutats, com ara a Barcelona, a fi d'accedir a l'anonimat, a espais d'oci i de socialització confortables i als serveis bàsics. A les ciutats petites i mitjanes l'accés a aquests recursos acostuma a ser més difícil que a les grans àrees urbanes, atesa la menor disponibilitat de recursos dels organismes i serveis locals i a la feblesa de l'estructura associativa. Tanmateix, les ciutats petites tenen altres potencialitats que poden tenir valor per a les persones LGTB i que s'han de tenir presents en una anàlisi rigorosa de la situació d'aquestes persones.  

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)