Notícies i comunicats

22/05/2018

Una intervenció arqueològica permet posar al descobert un nou tram del traçat de la muralla que encerclava la Força Vella

La troballa ha estat possible gràcies al protocol de treball que s'estableix des de l'Ajuntament de Girona en coordinació amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en obres en zones catalogades de la ciutat.

Una recent intervenció arqueològica en una finca del carrer de Bellmirall ha permès posar al descobert un nou tram del traçat de la muralla que encerclava la Força Vella de Girona en aquest punt. L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el regidor d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona, Joan Alcalà; l’arquitecte responsable de la rehabilitació de la finca, Jordi Fernández, i la directora de la intervenció arqueològica, Maribel Fuertes, han explicat aquest matí els detalls de les actuacions.

La intervenció realitzada ha permès reconstruir l’evolució constructiva de la casa, aportant noves dades sobre el desenvolupament urbanístic de l’indret. S'ha recuperat tot el traçat de la muralla amb les diverses fases de construcció (romana, carolíngia i baix medieval), així com l'adaptació de la zona amb la construcció, directament a sobre de la muralla, d'un habitatge medieval, que seria àmpliament modificat en l'època moderna i evolucionaria amb diverses reformes contemporànies fins a arribar a l'actualitat.

La propietat de la finca (ubicada al carrer de Bellmirall, 2-4) preveu la rehabilitació i l’adequació en habitatges de l’edifici. La ubicació de la casa, a tocar del recinte de la ciutat romana de Girona, molt a prop del portal Rufí i pràcticament a sobre de l’antiga muralla de la ciutat, ha motivat que abans de l’inici de l’obra es cregués convenient realitzar un estudi arqueològic previ.

“En els darrers anys estem treballant en la gestió arqueològica de la ciutat d’una manera més intensa i singular. Quan sabem que es volen portar a terme actuacions per part de privat, actuem de forma prèvia amb molta complicitat tant amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya com amb els mateixos promotors privats. Actuant de forma prèvia a l’inici del projecte el que busquem és que es puguin tirar endavant els projectes sense entrebancs i amb més seguretat i que alhora es pugui posar en valor el nostre patrimoni i conservar les restes arqueològiques dins de la pròpia promoció”, ha explicat l’alcaldessa Marta Madrenas.

La intervenció arqueològica ha tingut com a objectius recuperar, mitjançant lectures de paraments i sondejos de comprovació, l’evolució històrica de l’edifici i determinar quins son els elements mobles i immobles que caldrà respectar, salvaguardar i incorporar en el projecte de rehabilitació.

Gestió de l’arqueologia urbana a Girona

En els darrers anys, l’Ajuntament de Girona ha efectuat un salt qualitatiu en el conjunt de la pràctica arqueològica a la ciutat. Aquesta transformació té com a objectiu compaginar l’estudi i la protecció del patrimoni amb el creixement i la transformació urbanística que s’esdevé dia a dia a la ciutat.

Per tal de dur a terme aquesta tasca, des de l’Àrea d’Urbanisme i Activitats de l’Ajuntament de Girona s’inclou la necessitat de fer intervencions arqueològiques i estudis històrics previs a la realització de projectes de modificació i reformes d’edificis que es trobin en zones catalogades o d’expectativa arqueològic.

Fruit de la optimització de la gestió de l’arqueologia urbana, s’ha pogut treballar en diferents punts de la ciutat on s’ha aconseguit documentar seqüències estratigràfiques de gran complexitat referides no a una sola època sinó a tot l’espectre històric de la vida urbana gironina des dels seus orígens fins a l’actualitat.

Cal destacar les noves aportacions de dades que enriqueixen el coneixement de barris com ara el del Mercadal, on es van realitzar excavacions a l’interior de la biblioteca municipal i les restes que s’hi va localitzarsón avui en dia visitables tot completant la informació ja recollida en l’excavació realitzada al carrer Pompeu Fabra en els anys 2005 i 2006; al barri de l’Areny, amb intervencions en alguns dels grans casals medievals del carrer dels Ciutadans, i la troballa de diferents panys de la muralla baix medieval de la ciutat al carrer de l’Argenteria i a l’inici del carrer de les Ballesteries. També del barri de Sant Pere, on es va poder recuperar tota l’evolució històrica de l’indret on s’assentà l’antic hospital dels capellans, o l’excavació d’un habitatge de la pujada del rei Martí, amb presència de restes alt medievals i romanes.  

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)