Notícies i comunicats

25/04/2014

Les polítiques socials adreçades als col·lectius més vulnerables centren les accions de l'Àrea de Serveis a les Persones

La regidora d'Educació i Esports, Isabel Muradàs; el regidor de Serveis Socials, Eduard Berloso, i la regidora de Joventut, Roser Urra, van presentar dijous a la tarda la memòria corresponent a l'any 2013

La tinenta d’alcalde i regidora d’Educació i Esports, Isabel Muradàs; el regidor de Serveis Socials, Eduard Berloso, i la regidora de Joventut, Roser Urra, van presentar dijous a la tarda els aspectes més rellevants de la memòria de l’Àrea de Serveis Socials corresponent a l’any 2013. Sens dubte, “una de les prioritats” del consistori en general i de l’àrea en concret és “pal·liar els efectes que l’actual crisi econòmica té en els col·lectius més vulnerables”, tal com ha remarcat Muradàs.

Concretament, s’han portat a terme mesures i recursos directes, tant de tipus econòmic com d’habitatge i alimentació. Durant el 2013 s’ha augmentat un 59% la dotació pels ajuts econòmics d’urgència que gestionen els equips d’atenció social bàsica municipal. L’import que s’ha destinat a aquest tipus d’ajuts ha estat de 450.000 euros i ha donat cobertura a 1.595 persones.

El 2013 el Centre de Distribució d’Aliments ha donat cobertura a 2.008 famílies, que representen un total de 6.106 persones. D’aquestes famílies, unes 1.280 tenen algun menor de 18 anys. A més s’han incorporat productes frescos a la cistella d’aliments per a les famílies que tenen infants. També relacionat amb els menors i la seva alimentació, durant l’any passat s’han atorgat 300 beques complementàries per a l’ús des menjadors escolars, a banda de les 712 beques que ha atorgat el Consell Comarcal del Gironès el 2013. L’últim aspecte remarcable en relació amb ajudes relacionades amb l’alimentació del 2013 és l’obertura del menjador social per a gent gran al barri de Santa Eugènia, que té una capacitat per 40 comensals.

Pel que fa a les ajudes en temes d’habitatge, s’han incrementat les mesures de lloguer social, aplicant lloguers d’entre 140, 200 i 300 euros al mes, segons els ingressos de la unitat familiar, sobre una flota de 62 pisos, propietat de l’Ajuntament de Girona. Respecte als pisos d’inclusió social, aquest 2013 s’han augmentat en sis habitatge i actualment el consistori compta amb 35 pisos amb aquesta finalitat. Seguint amb la voluntat d’assegurar el dret d’habitatge a la població, aquest 2013 l’Ajuntament ha assumit també un increment de morositat per impagament de lloguers per un valor de 100.000 euros. Durant el 2013, el servei de mediació i suport a les persones amb problemes de processos de desnonaments ha atès 406 casos i s’han instruït 124 expedients. D’altra banda, s’ha consolidat la xarxa de centres oberts per infants i adolescents i s’ha arribat als 14 centres, “aconseguint per primer cop un centre obert per a infants i un per adolescents en tots els sectors de la ciutat”, ha ressaltat el regidor de Serveis Socials.

De cara al 2014, Berloso ha destacat que aquest any, en el marc dels pressupostos participats de barris, com a novetat es farà una crida a totes les associacions inscrites en el Registre Municipal d'Entitats per tal que nomenin, si volen, representants de les seves entitats perquè participin com a interventors en les meses de votació dels diferents barris. L'objectiu és fer al més transparent possible el procés de consulta i implicar a tothom que vulgui ser-hi. En aquest sentit, aquest any s’ha iniciat una proposta per incorporar els escolars en els procés. Els nens i nenes de les diferents escoles de la ciutat poden fer dibuixos de propostes de millora per al seu barri, aportar idees per fer més amable el lloc on viuen o fer redaccions sobre el que caldria millorar. Les escoles tenen de termini fins al 9 de maig per a fer arribar totes les idees a l’Ajuntament, que les traslladarà a les entitats dels barris per a què les tinguin en compte com a propostes de futur per a la millora dels seus barris.
 

Educació i Esports

Tal com ha ressaltat la regidora d’Educació i Esports, Isabel Muradàs, durant el 2013 s’ha impulsat el projecte “Estalviem energia” a través d’una prova pilot en cinc centres educatius de la ciutat. Es tracta d’implicar tots els sectors de la comunitat educativa, des d’alumnat fins a professorat, en un projecte en el qual els alumnes de 5è i 6è fan de conscienciadors del treball a realitzar. “Es tracta de treballar els hàbits per un consum responsable amb els nens, nenes i mestres de les escoles”, ha explicat Muradàs. L’objectiu és disminuir els consums energètics del centre escolar, aconseguir un estalvi econòmic i crear hàbits de sostenibilitat i estalvi. Aquest projecte, basat en el model Euronet 50x50, es porta a terme als centres escolars Montfalgars, Joan Bruguera, Pla de Girona, Marta Mata i Migdia.

Aquests darrers mesos, amb la col·laboració dels Serveis Territorials d’Ensenyament i la Universitat de Girona, s’ha impulsat la realització d’un estudi sobre la detecció de necessitats de perfils formatius per les empreses de les comarques gironines per a l’elaboració del mapa de formació professional. “A finals d’aquest curs, es faran unes jornades per posar sobre la taula quina és la salut de la FP a la nostra ciutat i què se’n pot esperar de cara al futur”, ha explicat la regidora d’Educació i Esports.

Pel que fa al Servei d’Esports, durant el 2013 s’ha mantingut l’aposta de l’equip de govern per l’esport base. S’ha augmentat en 20.000 euros la quantitat destinada als ajuts de les activitats ordinàries de les entitats i clubs esportius de la ciutat, arribant als 60.000 euros. També s’han augmentat 9.000 euros les ajudes destinades al foment i a la promoció de l’esport escolar, finalitat a la qual s’han destinat 25.000 euros durant el curs 2013-2014.
 

Joventut

La regidora de Joventut, Roser Urra, ha ressalta que el 2013 ha estat l’any de la consolidació d’Els Químics Espai Jove. De les 498 consultes ateses el 2012 s’ha passat a les 1.273 consultes ateses l’any passat, xifra que significa un augment del 155’6%. Pel que fa a la tipologia de consultes, han augmentat tant les consultes efectuades pels usuaris de manera presencial com les que han fet per telèfon o per correu electrònic. També ha augmentat el nombre de joves que han participat a l’espai de recerca digital (un 8’6%), a l’espai d’estudi (un 37’7%) i a l’espai obert (un 17’6%).

Durant l’any passat es van posar en funcionament “nous elements de comunicació per als joves, com una pàgina web per a cada equipament o les xarxes socials, que han tingut molt bona rebuda”, ha comentat la regidora Roser Urra. També s’ha de destacar la posada en marxa de les inscripcions en línia per primer cop per a diferents activitats organitzades des de Joventut.

Aquest dissabte, a partir de les 16 h, tindrà lloc el 360 Fest, “l’aparador de les propostes musicals sorgides dels instituts de Girona”. Aquest any hi actuaran 14 bandes, que representen uns 70 músics aproximadament que oferiran 8 hores de música en directe sense interrupcions a la plaça dels Jurats. Seguint amb l’aposta per la música, aquest estiu una de les activitats programades per als més joves és l’activitat Campus Rock. Aquesta proposta consisteix en uns seminaris d'immersió en la música moderna per a joves a partir de 12 anys, en un ambient no competitiu però exigent, on joves músics de tots els nivells poden aprendre i realitzar-se. 

S'ha produït un error en processar la plantilla.
Invocation of method 'getFileEntryByTitle' in class com.sun.proxy.$Proxy147 threw exception com.liferay.portlet.documentlibrary.NoSuchFileEntryException: No DLFileEntry exists with the key {groupId=11622, folderId=84394, title=Memoria-Area-Serveis-Persones-2013.pdf} at 21753PLANTILLA_DETALL_NOTICIA[line 113, column 78]
1#macro (getExtensionForFile $url $style $label) 
2  #set($index = $url.lastIndexOf(".")) 
3 
4  #if($index != -1) 
5     #set($extension = $url.substring($index).toLowerCase()) 
6     #if($extension.equals(".doc") || $extension.equals(".docx")) 
7        #set($style="word-doc") 
8        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-word-doc")) 
9    #elseif($extension.equals(".csv") || $extension.equals(".csvx")) 
10        #set($style="csv-doc") 
11        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-csv-doc")) 
12    #elseif($extension.equals(".xls") || $extension.equals(".xlsx")) 
13        #set($style="xls-doc") 
14        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-xls-doc")) 
15    #elseif($extension.equals(".pdf")) 
16        #set($style="pdf-doc") 
17        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-pdf-doc")) 
18   #elseif($extension.equals(".ppt") || $extension.equals(".pptx")) 
19        #set($style="ppt-doc") 
20        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-ppt-doc")) 
21    #elseif($extension.equals(".txt")) 
22        #set($style="txt-doc") 
23        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-txt-doc")) 
24    #elseif($extension.equals(".zip") || $extension.equals(".rar")) 
25        #set($style="zip-doc") 
26        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-word-doc")) 
27    #else 
28        #set($style="html-doc") 
29        #set($label=$languageUtil.get($locale,"label-html-doc")) 
30    #end   
31  #end 
32#end 
33#set ($currenUrl=$request.get("current_url")) 
34#set ($servername=$request.get("server-name")) 
35  <div class="content-web intro" style="padding-left: 15px; padding-right: 20px">       
36     <p class="data">$data.getData()</p> 
37     <h2>$titol.getData() </h2> 
38     <p class="subtitle">$subtitol.getData()</p> 
39	 <div class="bg_redes"> 
40	  <div class="fb"> 
41        <script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="" send="false" layout="button_count" width="112" show_faces="true" font="arial"></fb:like></div>		<div class="tweet"> 
42			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> 
43	  </div> 
44	  <div class="add_this addthis_toolbox addthis_default_style"> 
45		<a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d5d0f5924d81765" class="addthis_button_compact">Compartir</a> 
46		<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4d5d0f5924d81765"></script> 
47	  </div>  
48	 </div> 
49  </div> 
50   <div class="webcontent-content" style="padding-left: 15px"> 
51       <div class="content-web txt" style="clear:both; width:100%"> 
52         #if ($imatge.getData()!="")  
53          <div style="float: right; margin-left: 20px; margin-top: 17px;"><a href="$imatge.getData()" class='lightbox'><img style="height: 165px" src="$imatge.getData()"></a><p>$peu_imatge.getData()</p></div> 
54         #end 
55          $desc-principal-1.getData() 
56					<div style="clear:both;" class="clear_both"></div> 
57						#if($text_video.getData() != "") 
58							#foreach($text in $text_video.getSiblings()) 
59								#set ($urlParams = $stringUtil.split($text.link_video.getData(), '.')) 
60								#if($urlParams.get(1) == "youtube") 
61									<object width="443" height="367"> 
62										<param value="$link_video.getData()&amp;loop=1&amp;autoplay=1" name="movie"> 
63										<param value="true" name="allowFullScreen"> 
64										<param value="True" name="mute"> 
65										<param value="always" name="allowscriptaccess"> 
66										<embed width="443" height="367" mute="true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"  
67										type="application/x-shockwave-flash" src="$text.link_video.getData()"> 
68									</object> 
69								#elseif($urlParams.get(1) == "vimeo") 
70									<iframe src="$text.link_video.getData()" width="443" height="367" frameborder="0"></iframe> 
71								#else 
72									<EMBED TYPE="application/x-mplayer2" 
73SRC="$text.link_video.getData()" 
74WIDTH="480" 
75HEIGHT="395" 
76AUTOSTART="0" 
77SHOWCONTROLS="1"> 
78</EMBED> 
79								#end 
80							#end 
81						#end 
82						<p>$text_video.getData()</p> 
83 
84#if($links-altres-docs.getData() != "") 
85        #set ($dLFileEntryServiceUtil = $portal.getClass().forName("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryServiceUtil").getMethod("getService", null).invoke(null, null)) 
86		#set ($httpUtil = $portal.getClass().forName("com.liferay.portal.kernel.util.HttpUtil").getMethod("getHttp", null).invoke(null, null)) 
87         
88		<div class="clear-both" style="margin-bottom:30px"></div>	 
89		#foreach($link in $links-altres-docs.getSiblings()) 
90             #if($link.url-doc.getData() != "")  
91               #set($class-doc = "") 
92               #set($label-doc = "") 
93               #set($size="") 
94               #set($metric="") 
95               #set($documentFromDL = false) 
96 
97               ## 
98               ## CHEQUEO QUE EL DOCUMENTO PERTENEZCA A LA LIBRERIA DE DOCUMENTOS 
99               ## 
100               #if($link.url-doc.getData().indexOf("/documents/11622/") == 0) 
101                  #set($documentFromDL = true) 
102                  #set($indexDoc=$link.url-doc.getData().lastIndexOf("/") +1) 
103                  #set($initPath = "/documents/11622/") 
104                  #set($endPath = $indexDoc - 1) 
105                  #set($folderId = $link.url-doc.getData().substring($initPath.length(), $endPath)) 
106                  #set($Integer = 0) 
107                  #set($folderId = $Integer.parseInt($folderId)) 
108                  #set($fileName=$link.url-doc.getData().substring($indexDoc)) 
109                  #set($fileName=$httpUtil.decodePath($fileName)) 
110                 ## 
111                 ## OBTENGO EL TAMAÑO 
112                 ## 
113                  #set($fileEntry = $dLFileEntryServiceUtil.getFileEntryByTitle(11622,$folderId,$fileName) ) 
114                  #set($size=($fileEntry.getSize()*1.0 /1024)) 
115                  #set($idx = $size.toString().indexOf(".") ) 
116                  #if($idx != -1) 
117                      #set($idx = $idx + 2) 
118                      #set($size=$size.toString().substring(0, $idx)) 
119                  #end 
120                  #set($metric=" KB") 
121                 
122 
123                  ## 
124                  ## OBTENGO LA EXTENSION DEL OBJETO DLFILEENTRY 
125                  ## 
126                   
127                  #set($extension = "." + $fileEntry.getExtension() ) 
128                  #getExtensionForFile ($extension $class-doc $label-doc) 
129 
130               #else 
131                  #getExtensionForFile ($link.url-doc.getData() $class-doc $label-doc) 
132                #end 
133 
134 
135              <div class="download-links $class-doc"> 
136				<span class="document-type">$label-doc </span> 
137				<span class="document-name"><a TARGET='_blank' href="$link.url-doc.getData()" class="document-name">$link.getData()</a></span> 
138                 #if($documentFromDL)                 
139                    <span class="document-type">$size $metric </span> 
140                #end 
141			  </div>	 
142             #end 
143		#end	 
144		<div class="clear-both"></div> 
145      #end 
146						 
147						 
148 
149 
150 
151 
152 
153</div>  
154					#if($desc-principal-2.getData() != "") 
155							$desc-principal-2.getData() 
156						#end   
157						  </div> 
158						##<div class="offer_item_button nofloat"> 
159						 ## <a class="more_information" style="font: bold; Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 14px;" href="javascript:history.go(-1)">Tornar</a> 
160						##</div> 
161#if($request.parameters.redirect_to_asset && $request.parameters.redirect_to_asset == "true") 
162  <div> 
163      <a href="$request.parameters.redirect" class="portlet-icon-back">#language("back")</a> 
164 </div> 
165#end						   
166					<div class="clear_both"></div> 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)