Notícies i comunicats

03/08/2017

Relacions d'entitats i associacions que tindran una barraca al passeig de la Copa l'any 2017

Resultat del sorteig de l'emplaçament de les barraques d'enguany. Us recordem que podeu inserí actes al programa oficial de Fires fins al 15 de setembre.

Font: Ajuntament de Girona

La normativa contempla que hi ha d'haver un total de 23 parades, repartides en 2 grups diferents: 19 pel grup A (entitats ciutadanes), 4 pel grup B (estudiants).

D'acord amb la citada normativa, per adjudicar les places corresponents al grup A, el dia 5 de juliol, es va procedir al sorteig de parades entre les sol·licituds admeses a participar al mateix, el resultat del qual es va formalitzar mitjançant decret de l'Alcaldia de data 14 de juliol.

En data 19 de juliol es va procedir al sorteig del lloc concret a ocupar per cada entitat dins l'espai de La Copa.

Als següents documents podreu consultar la relació d'entitats seleccionades i l'emplaçament de la barraca que els hi pertoca a cadascuna.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)