Notícies i comunicats

23/05/2018

Llicències per a la Fira d'Alimentació Artesana durant les Fires de Sant Narcís i per Tots Sants 2018

El termini de presentació de sol·licituds serà el 14 de setembre de 2018.

S'han aprovat les bases que regules els aspectes organitzatius, els criteris generals de desenvolupament, el règim de funcionament de les utilitzacions autoritzades i l'atorgament de les autoritzacions temporal d’espais de domini públic en règim de concurrència competitiva per a la instal·lació de parades de venda, no sedentàries, d’alimentació artesana.

Concretament les bases que s'han aprovat són de les següents Fires d'Alimentació Artesana:

  • Bases de la Fira d’Alimentació Artesana del Carrer Santa Clara el dia 1 de novembre de 2018, en el marc de la Fira de Tots Sants per a l’any 2018.
  • Bases de la Fira d’Alimentació Artesana de la Plaça Independència del dia 26 d’octubre al 4 de novembre de 2018, en el marc de les Fires de Sant Narcís per a l’any 2018.

Les sol·licituds es podran presentar com a termini màxim fins el 14 de setembre de 2018, per qualsevol dels mitjans admesos per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)