Notícies i comunicats

20/12/2018

S'inicia una nova edició del programa Enfeina't

El programa Enfeina't és un programa propi de la comunitat autònoma de Catalunya i fa possible que les persones desocupades de llarga durada puguin ser contractades en període de 6, 9 o 12 mesos.

L’Ajuntament de Girona, participa en la convocatòria del programa Enfeina’t del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a la contractació laboral temporal i acompa-nyament a la contractació i inserció de les persones en situació de desocupació de llarga durada.

El programa Enfeina’t és un programa propi de la comunitat autònoma de Catalunya i fa possible que les persones desocupades de llarga durada puguin ser contractades en període de 6, 9 o 12 mesos, adquirint experiència professional i una millora en la seva ocupabilitat.

L’objectiu d’aquest programa es centra en l’adquisició i millora de competències per a la inserció mitjançant la realització d’obres o serveis d’interès general i social de caràcter temporal.

Les actuacions a desenvolupar són de d’experiència professional mitjançant la subscripció de contracte laboral i d’acompanyament individualitzat a la contractació i a la inserció.

Els àmbits prioritaris que el programa preveu són:

• Medi Ambient, energies i sostenibilitat.
• Serveis a la comunitat.
• Educació.
• Tecnologies de la informació i la comunicació.
• Sanitat.
• Manteniment urbà i manteniment i reparació d'instal·lacions i habitatges.
• Serveis de proximitat i atenció a les persones.

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha concedit una subvenció de 222,633,35€ a l’Ajuntament de Girona pel desenvolupament d’aquestes dues actuacions i que comporta la contractació de 7 persones que es distribuïran en diferents àrees de gestió de l’Ajuntament. Els contractes tindran una durada de 12 mesos a jornada completa.

Els contractes de treball subscrits en el marc d’aquest programa estan efectuats d’acord amb les condicions establertes en L’Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre i estan finançats pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i pel Servicio Público de Empleo Estatal - Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa ENFEINA’T, regulat per l’Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre”

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)