Notícies i comunicats

13/03/2017

L'Ajuntament de Girona participa en el projecte PREFORMA

L'objectiu és preservar els documents, les fotografies i els vídeos de l'obsolescència tecnològica.

L’Ajuntament de Girona, a través del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP), participa en el projecte PREFORMA, que té la voluntat d’avançar en la preservació de documents, fotografies, vídeos i que aquests responguin a criteris de qualitat. La Unió Europea finança el projecte focalitzat en estàndards com PDF, TIFF per a imatge fixa, o Matroska, LPCM i FFV1, per a vídeos.

 

PREservation FORMAts for Culture Information/e-Archives (PREFORMA) és un projecte per promoure l’ús de formats en la preservació a llarg termini de continguts digitals, i que aquests responguin a estàndards de qualitat. Per aquest motiu, l'objectiu ha estat desenvolupar programaris de codi lliure que facilitin la verificació dels formats de fitxers segons l’estàndard de referència i, alhora, promoure que esdevingui una eina bàsica per a qualsevol organització pública europea i la seva ciutadania de manera lliure i gratuïta.

 

Consensuades les necessitats comunes entre els socis del projecte, es va convocar un concurs públic per dissenyar les aplicacions informàtiques i, a hores d’ara, ja es poden descarregar de manera gratuïta i provar des del web del projecte i altres punts habilitats.

 

Actualment, el projecte entra en la seva fase final. La setmana passada va tenir lloc una reunió a Pàdua, en la qual l’Ajuntament de Girona hi va ser present i s’hi van portar a terme les darreres proves pilot. Durant el que queda d’any, es faran activitats de formació entre organitzacions i persones usuàries arreu d'Europa.

 

El projecte està liderat pels Arxius Nacionals de Suècia i compta amb la participació de 14 socis europeus. El Servei de Gestió Documental, Arxiu i Publicacions (SGDAP) de l’Ajuntament de Girona ha participat en la definició dels requeriments tècnics comuns, en el procés de selecció de les empreses que han desenvolupat el programari i, actualment, en l’avaluació dels programaris i la seva difusió.
 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)