Notícies i comunicats

15/05/2019

Sol·licituds per posar atraccions de fira i parades al Parc de la Devesa amb motiu de les Fires de Sant Narcís 2019

El termini de presentació de sol·licituds dels espais no prorrogats, vacants i parcel·les de novetat infantil serà del 20 al 31 de maig de 2019.

L'Ajuntament de Girona ha aprovat les bases es regulen les condicions que regiran l'adjudicació de la pròrroga de les autoritzacions d'ús privatiu per a la instal·lació de parades i atraccions de fira al Parc municipal de la Devesa atorgades amb motiu de Fires del 2017 I 2018 per a les Fires del 2019 i l'adjudicació de les autoritzacions d'ús privatiu dels espais vacants i de novetat infantil per a la instal·lació de parades i atraccions de fira al parc municipal de la Devesa durant les Fires de Sant Narcís 2019.

Podeu trobar tota la informació del tràmit, les bases, el plànol d'ubicació de les atraccions i les dades de contacte al següent enllaç: 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)