Notícies i comunicats

15/05/2019

Convocatòria de subvencions per a esportistes gironins d'esports individuals, no professionals, menors de 20 anys i que han participat en els campionats d'Espanya, d'Europa, del Món o Jocs Olímpics (competicions individuals)

Cal que presenteu les vostres sol·licituds abans del 10 de juliol.

La Diputació de Girona, al BOP Núm. 25 de 5 de febrer de 2019 ha publicat l'Edicte d'aprovació de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva per al suport als programes municipals d'ajuts als esportistes amateurs gironins, menors de 20 anys i no professionals, d'esports individuals que, prèvia classificació, han participat en els campionats d'Espanya, d'Europa, del Món o Jocs Olímpics, durant l’any 2019.

Podeu trobar les bases aquí:
https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2019/24/2019240720.pdf

I el text de la convocatòria 2019:
https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2019/25/2019250759.pdf

Tenint en compte que les peticions per accedir a aquestes subvencions s'han de presentar necessàriament a través dels respectius ajuntaments dels municipis en els quals estan empadronats i tenint en compte que el termini per tal que els ajuntaments trametin la documentació a la Diputació de Girona, finalitza el 31 d’agost de 2019, cal que presenteu les vostres peticions al registre d'entrada de l’Ajuntament de Girona, o bé a través de la Seu electrònica (en cas que tingueu signatura digital), abans del 10 de juliol, aportant tota la documentació que hi consta relacionada:

Fotocòpia del DNI de l’esportista

Llistat oficial de la federació esportiva corresponent on hi figuri la classificació de l’esportista obtinguda en el campionat esportiu i la data de celebració d’aquest. Cal detallar quina de les següents classificacions s’ha obtingut:

- Medallista en campionats del món o Jocs Olímpics
- Participant en campionats del món o Jocs Olímpics
- Medallista en campionats d’Europa
- Participant en campionats d’Europa
- Medallista en campionats d’Espanya
- Participant en campionats d’Espanya
(i autoritzar a l’Ajuntament a consultar les dades d’empadronament de l’esportista)

També cal que, paral·lelament, feu el tràmit de comunicació del número de compte bancari, registrant la instància que trobareu en el següent enllaç juntament amb la fotocòpia del DNI.


Cal que tingueu en compte que des de l'Ajuntament de Girona únicament podrem presentar a la Diputació de Girona les peticions dels esportistes empadronats a Girona i que aportin la documentació relacionada correctament abans del 10 de juliol. Si l’esportista és d’un altre municipi gironí, haurà de presentar la seva petició a través del seu ajuntament.  

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)