Notícies i comunicats

13/10/2014

Resum dels acords del Ple municipal ordinari de novembre de 2014

El Ple va tenir lloc el 10 de novembre.

La sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de Girona corresponent al mes de novembre del 2014 va tenir lloc ahir al Saló de Plens del consistori. L’alcalde, Carles Puigdemont, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovada l’acta anterior, els informes de Presidència i els decrets i acords dels quals es dóna compte al Ple, es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

Es va acordar compactar els punts 4, 5, 6, 7 i 8 de l’ordre del dia i, per tant, es van votar de cop l’adscripció del Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials “La Sopa” a l’Ajuntament de Girona i modificació dels seus estatuts; l’adscripció del Consorci Ter a l’Ajuntament de Girona i modificació dels seus estatuts; l’adscripció i modificació dels estatuts del Consorci de les Arts Escèniques; l’adscripció i modificació dels estatuts del Consorci de les Gavarres, i l’adscripció i modificació dels estatuts del Consorci de les Vies Verdes. Els cinc punts es van aprovar per 20 vots a favor (CiU, el PSC, el PP i els regidors no adscrits Carles Palomares i Glòria Plana) i 5 abstencions (CUP, ICV i el regidor no adscrit Carles Bonaventura).

Pel que fa als punts 9, 10 i 11, que també es van sotmetre a votació de manera conjunta, es van aprovar per 20 vots a favor (CiU, PSC, PP, Carles Palomares i Glòria Plana) i cinc abstencions (CUP, ICV i el regidor no adscrit Carles Bonaventura). Així doncs, es va aprovar l’inici dels tràmits de dissolució de la Mancomunitat Intermunicipal voluntària de la Costa Brava; l’inici dels tràmits de dissolució de la Mancomunitat Intermunicipal Urbanística Girona-Vilablareix-Salt, i l’inici dels tràmits de dissolució de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Gironès.

S’aprova per unanimitat el següent punt, el punt 12 de l’ordre del dia, l’aprovació de preus contradictoris i del pressupost de liquidació de les obres d’urbanització del passeig de la Devesa, en àmbit de carrer, des de la plaça de la Sardana fins a l’entroncament amb el carrer Joaquim Vayreda. En relació amb el punt 13, d’adjudicació de les obres de modificació del projecte d’urbanització de la frontissa de Santa Eugènia (fase 2), s’aprova per 18 vots a favor (CiU, PP, CUP, ICV, Carles Palomares i Carles Bonaventura) i 7 abstencions (PSC i Glòria Plana).

A petició del regidor Carles Bonaventura, el punt 14 (adjudicació de la venda d’un proindivís sobre la finca número 2 a l’àmbit del Sector Parador Güell) es divideix en dos parts: el punt segon i els altres cinc punts. Bonaventura comenta que, excepte en el punt 2, que votarà a favor, en els altres s’abstindrà perquè “estem en contra de l’ús comercial d’aquest terreny”. El regidor i portaveu d’ICV, Joan Olòriz, comenta que no estan d’acord amb aquest punt perquè “no estem d’acord amb la venda de patrimoni; estem en contra del canvi urbanístic per fer determinades superfícies comercials, i estem en contra de lligar la venda a unes determinades inversions”. Jordi Navarro (CUP) també va manifestar el desacord del seu grup pel que consideren que significa “destruir per trossos les hortes de Santa Eugènia” i, malgrat que va dir que “nosaltres estem totalment a favor del carril bici i de capgirar el model de mobilitat de la ciutat”, va mostrar-se disconforme a vendre patrimoni per portar a terme accions de mobilitat o accions socials. La portaveu del grup municipal del PSC, Pia Bosch, va expressar la seva conformitat al fet que “el producte de la venda es dediqui a inversió” tot i que va manifestar que s’abstindran en l’apartat segon d’aquest punt perquè “no sabem si s’ha debatut prou que el carril bici sigui la prioritat” pel que fa a inversió. La regidora del grup municipal del PSC, Sílvia Paneque, va fer un vot particular en aquest punt i va manifestar que s’abstindria en tots els punts. La regidora d’Hisenda, M. Àngels Planas, aclareix que s’està venent és poc més del 10% de l’espai. L’apartat 2 del punt 14 es va aprovar per 14 vots a favor (CiU, PP, Carles Palomares i Carles Bonaventura), 7 abstencions (PSC i Glòria Plana) i 4 vots en contra (CUP i ICV). La resta dels apartats del punt 14 es van aprovar per 19 vots a favor (CiU, PSC –excepte Sílvia Paneque-, PP i els regidors Carles Palomares i Glòria Plana), 2 abstencions (Sílvia Paneque i Carles Bonaventura) i 4 vots en contra (CUP i ICV).

El punt 15 de l’ordre del dia, l’aprovació definitiva de la modificació del contracte de servei públic de recollida de residus i neteja viària de la ciutat de Girona, s’aprova per 11 vots a favor (CiU i Carles Palomares), 10 abstencions (PSC, PP i Carles Bonaventura) i 4 vots en contra (CUP i ICV). .

L’aprovació inicial de la modificació dels estatus del Consell Econòmic i Social de Girona (punt 16) es va aprovar per 13 vots a favor (CiU, PP i Carles Palomares), 8 abstencions (PSC i Glòria Plana i Carles Bonaventura) i 4 vots en contra (CUP i ICV). Joan Olòriz (ICV) va reivindicar la història del CESGI i va afirmar que “veiem malament la reducció de la participació dels sindicats de 6 a 2” i que, si això no es podia modificar, votarien en contra. Jordi Navarro (CUP) va assegurar que “votarem en contra perquè la nostra veu és intentar representar també la veu dels sindicats en aquest plenari”, col•lectius que considera que “es redueixen i es minimitzen” amb la nova proposta. Concepció Veray (PP) mostra el seu suport a la proposta perquè considera que els canvis que es plantegen tenen com a objectiu “la creació de l’ocupació, la reactivació de l’economia i la lluita contra les desigualtats”. Xavier Amores (PSC) explica que el seu grup s’abstindrà perquè considera que “no és el nostre model d’agència” i assegura que “compartim algunes preocupacions com la pèrdua d’equilibri dels sindicats” i que hi troben a faltar “la implicació dels ajuntaments veïns”. La regidora d’Ocupació i Empresa, Marta Madrenas, va respondre que “es tracta d’una estructura prou oberta com per seguir integrant a tothom que faci falta”.

S’aprova per unanimitat el punt 17, sobre l’aprovació inicial de la modificació del Reglament del Consell Municipal d’Educació, inclòs dins la Comissió Informativa de Serveis a les Persones. A continuació, es van debatre les mocions, que en aquest Ple van ser tres més una moció d’urgència. La primera, presentada pels grups municipals d’ICV-EUiA i la CUP, és de rebuig a l’acord comercial “d’associació transatlàntica per al comerç i la inversió” entre la Unió Europea i els Estats Units. Es va rebutjar per 6 vots a favors (CUP, ICV i regidors no adscrits Carles Bonaventura i Glòria Plana), 6 abstencions (PSC) i 13 vots en contra (CiU, PP i regidor no adscrit Carles Palomares). La segona, presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA, és per l’acord de mesures urgents per pal•liar la pobresa energètica, i s’aprova per 23 vots a favor (CiU, PSC, CUP, ICV i els regidors no adscrits Carles Palomares, Carles Bonaventura i Glòria Plana) i 2 en contra (PP). La tercera, presentada pel grup municipal del PSC, és per lluitar contra la desigualtat a la ciutat de Girona. Amb una breu modificació del redactat, s’aprova per 15 vots a favor (PSC, PP, CUP, ICV i els regidors no adscrits Carles Palomares, Carles Bonaventura i Glòria Plana) i 10 abstencions (CiU).

Tot seguit es va aprovar per 23 vots a favor (grups municipals de CIU, PSC, CUP, ICV i regidors no adscrits Carles Palomares, Glòria Plana i Carles Bonaventura) i 2 vots en contra (grup municipal del PP) la urgència d’incloure en el Ple la moció sobre la celebració a Girona de la jornada de participació ciutadana sobre el futur polític de Catalunya. Aquesta moció es va dividir en dos apartats: els primers quatre punts (que es van aprovar, igual que la urgència, per 23 vots a favor i 2 en contra) i el punt cinquè, de condemna a l’agressió violenta per part de cinc persones en el punt de recollida d’opinions de l’Escola d’Hostaleria, que es va aprovar per unanimitat.

Després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcalde va cloure el Ple. Podeu veure el Ple sencer des del següent enllaç.
 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)