Notícies i comunicats

25/11/2014

Les obres del projecte d'urbanització del carrer de Lluís Borrassà duraran quatre mesos

Les actuacions s'han iniciat aquesta setmana i comportaran que fins al 28 de desembre s'hagi de tallar un carril del carrer del Riu Cardener.

Aquesta setmana han començat les obres de construcció del projecte d’urbanització de la MPGOU núm. 28 del carrer de Lluís Borrassà. El projecte s’emmarca dins la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Girona (PGOU) en aquest tram i té per objecte la urbanització de les zones verdes i la vialitat previstes en la modificació. El número 28 és un àmbit ubicat al final del cul-de-sac dels carrers de Lluís Borrassà i de Torre Rafaela i està limitat al nord per l’avinguda de Lluís Pericot.

Actualment s’han iniciat les actuacions consistents en la construcció de la claveguera del carrer d’Antoni Canet i la seva connexió amb la claveguera existents al carrer del Riu Cardener. Aquestes obres son prèvies a la urbanització del carrer de Lluís Borrassà.

Les accions que es portaran a terme serviran per “millorar l’accessibilitat de la zona i crear una nova zona verda pública que millorarà la qualitat de la trama urbana resultat”, tal com ha explicat el regidor d’Urbanisme i Activitats de l’Ajuntament de Girona, Carles Ribas. En aquest sentit, l’accessibilitat es millorarà gràcies a l’obertura d'un nou vial, que afavorirà també la permeabilitat de l'àmbit amb l'eliminació dels dos culs-de-sac existents. També es portarà a terme la desbrossada i la tala selectiva de la vegetació en mal estat del talús vers a l'avinguda de Lluís Pericot. Així mateix es preveu el tractament d'aquest talús en les zones on sigui necessari amb una hidromanta per tal de millorar-ne la imatge i l’estabilitat. Al peu del talús es preveu sembrar-hi herba de prat de la zona plana propera a la nova vorera.

Aquestes obres s’han adjudicat a l'empresa Excavaciones y Pinturas, SAU (EPSA), guanyadora del concurs, pel preu de 230.868,00 euros, IVA inclòs. El termini d’execució de les obres és de 4 mesos.

 

Afectacions a la circulació

Del 24 de novembre al 28 de desembre, es tallarà un carril del carrer del Riu Cardener a la cruïlla entre els carrers del Riu Cardener i d’Antoni Canet. Els vehicles que hagin d’accedir als guals afectats del carrer d’Antoni Canet, ho hauran de fer en cul-de-sac des del carrer de Torre Rafaela.

A partir del 28 de novembre, i fins al 15 de desembre, les obres consistiran en la construcció de la xarxa de sanejament pel carrer d’Antoni Claret. De les 8 h fins a les 18 h de la tarda no es permetrà l’accés als guals afectats pels trams en execució. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)