Notícies i comunicats

12/12/2014

L'Ajuntament de Girona s'estalviarà més de 1.700.000 euros gràcies a la renegociació dels préstecs per finançament d'inversions

El nivell actual d'endeutament del consistori és del 60%, 15 punts per sota del límit màxim permès.

L’Ajuntament de Girona aconseguirà un estalvi d’1.724.481,93 euros gràcies a la renegociació de tres préstecs per finançament d’inversions que tenia contractats amb diverses entitats bancàries. Aquest estalvi en la càrrega financera del consistori es produirà durant els anys que manquen d’amortització dels préstecs. “El canvi en les condicions del mercat financer i la nostra voluntat d’estalvi, així com la possibilitat prevista en el pressupost del 2014 de substituir qualsevol operació abans del venciment quan se’n pugui obtenir una altra que representi un cost financer inferior, han propiciat aquest canvi en els tres préstecs”, ha explicat la tinenta d’alcalde i regidora d’Hisenda i Règim Interior, M. Àngels Planas.

 

Concretament, es tracta dels últims tres préstecs que el consistori ha contractat. El 2011 va signar un préstec amb BBVA per un import de 881.830’76 euros i una indexació i un diferencial d’Euríbor 3 mesos + 4%. El 2012 i el 2013 va signar dos préstecs amb el Banco Santander per un import de 4.000.000 €, amb unes condicions d’Euríbor 12 mesos + 5,25%, i 5.000.000 €, amb unes condicions d’Euríbor 12 mesos + 3,85%, respectivament. Per tal de renegociar les condicions d’aquests tres préstecs ha estat necessari cancel·lar-los, operació que no ha tingut cap cost per a l’Ajuntament ja que la comissió de cancel·lació total dels tres préstecs era del 0,00%.

 

Aquests tres préstecs a llarg termini (49 trimestres, 10 i 11 anys respectivament) s’han substituït per tres préstecs amb unes condicions econòmiques millorades ofertes per l’entitat financera “la Caixa” (Euríbor 3 mesos + 1,49% en el cas del préstec de 881.830,76 euros; Euríbor 3 mesos + 1,35% en el cas del préstec de 4.000.000 euros, i Euríbor 3 mesos + 1,49% en el cas del préstec de 5.000.000 euros).

 

Cal destacar que el nivell d’endeutament actual de l’Ajuntament de Girona és del 60%, una quantitat sensiblement inferior al límit d’endeutament permès per a les corporacions locals segons la normativa estatal (75%).
 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)