Notícies i comunicats

07/09/2015

Actualització de la segona setmana del rodatge de "Joc de trons" a Girona

Es tracta de lleus variacions que no varien la planificació global de les gravacions.

El calendari del pla de rodatge de “Joc de trons” s’ha modificat lleument en la planificació d’aquesta setmana, la segona de rodatge a la ciutat. No hi ha variacions a la planificació global. A continuació, s’expliquen només les actualitzacions dels espais afectats per muntatge, desmuntatge i gravació del 7 al 13 de setembre:

 
CARRER
DATA
Carrer de la Claveria(núm. 9, 11 i 13)
Estarà afectat del 7 al 14 de setembre. Inicialment estava  previst que aquesta setmana quedés afectat només el  dia 7.
Els veïns de la zona restringida hi podran accedir amb l’acreditació.
Aquest tram del carrer també estarà tallat a la circulació  de vehicles durant les dates assenyalades. 
Jardins dels Maristes
 
Estaran tancats del 7 al 14 de setembre. Inicialment estava previst que aquesta setmana estiguessin tancats només el dia 7.
Carrer de l’Escola Pia
Estarà afectat els dies 7, 11 i 12 de setembre.
Inicialment estava previst que aquesta setmana quedés afectat només el dia 7.
Els veïns de la zona restringida hi podran accedir amb l’acreditació.
Plaça de Narcís Figueras
Estarà tancada del 7 al 12 de setembre. Inicialment  estava previst que estigués tancat només l’accés cap a  Sant Pere de Galligants.  
 

 

Aquestes actualitzacions s’han informat a través del web i les xarxes socials i s’ha enviat la informació als veïns i comerciants que formen part de les reunions informatives periòdiques. També s’enviarà una bustiada als veïns dels carrers afectats.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)